Skogsfastighet

Skog säljes av Juridisk person i Junsele

Utgångspris

4 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast sön 8 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
136,6 ha
Skogsmark
115,8 ha
Skogsimpediment
13,3 ha
Övrigmark
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Vatten
6,7 ha
Virkesförråd
17 861 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ JUNSELE-FORSMO 1:7, 1:18, 1:19, 1:20

Om fastigheten

Obebyggt skogsfastighetsbestånd strax söder om Junsele, Sollefteå Kommun. Fastigheten säljes av juridisk person därmed möjligt för annan juridisk person att förvärva. Totalt ca 130 ha varav ca 116 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 17 800 m³sk varav ca 6 300 m³sk är slutavverkningsbar skog i huggningsklass S2. Medelförrådet per produktiv ha är därmed 154 m³sk per ha. Fastighetens bonitet är beräknad till 4,7 m³sk per ha och år. Fastigheten är talldominerad till 78% följt av 13% gran och 9% löv. Tyngdpunkt ligger på skog i huggningsklass G1 vilket utgör 42% av produktiv areal, följt av huggningsklass S2 vilket utgör 24% av produktiv areal.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Byggnadssätt

På fastigheten finns inga byggnader

Skogsuppgifter

Fastigheterna Junsele-Forsmo 1:7 m.fl. är belägna i Sollefteå kommun i Västernorrlands län. Skogsbruksplanen är upprättad av Erik Westman, Ludvig & Co 2019-06. Fastigheten består av 7 skiften med totalt 115,8 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 17 800 m³sk. Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 78 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en stor andel (ca 75%) medelålders skog samt ett hopp åldersmässigt upp till en betydande andel (ca 25%) äldre skog, se vidare i bifogad åldersfördelning.

Skogsvård

Markberedning bör utföras på 1,5 ha samt finns ett röjnigsbehov på ca 25 ha under planperioden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Sollefteå kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Jakt

Fastigheterna Junsele-Forsmo 1:7, 1:18, 1:19 & 1:20 ligger inom Mo VVO (5380 ha) (Källa: Länsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter