Skogsfastighet

Boende med skog i Mjösjön

Högsta bud

1 500 000 kr

Utgångspris: 925 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 21 okt, kl 12:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
39,2 ha
Skogsmark
25,9 ha
Myr/kärr/mosse
6,5 ha
Inägomark
6,0 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
2 710 m3sk
Boyta
95 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ROBERTSFORS MJÖSJÖN 1:8

Adress

Mjösjön 40 91592 Robertsfors

Om fastigheten

Mindre bostadshus, lämpligt som fritidhus beläget vid Mjösjön, Robertsfors. Till fastigheten hör ca 26 hektar produktiv skogsmark och 6 hektar åkermark. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 2700m³sk och boniteten uppgår till 3,7m3sk/ha/år. Fastigheten ingår i Södra stortjärns jaktlag.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Åke Rönngren. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 26 ha med ett virkesförråd om totalt ca 2700 m³sk varav ca 300m³sk är S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa..

Jakt

Fastigheten ingår i södra stortjärns jaktlag med jaktmarker om ca 1700 ha.

Jakträtten är i dagsläget utarrenderad via ett muntligt avtal.

Åkermark

Åkermarken brukas av annan än fastighetsägaren. Brukaren innehar stödrätterna.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 24 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter