fbpx

Lantbruk

Bocksätter Gård, 563 hektar

Högstbjudande

75 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Bocksätter Gård ligger 15 km sydöst om Söderköping och omfattar totalt 563 ha i ett sammanhängande skifte. Arealen fördelar sig på cirka 393 ha välskött skogsmark och cirka 93 hektar åker- och betesmark. Gårdens byggnader består av en trivsam mangårdsbyggnad, tre bostadshus samt tillhörande ekonomibyggnader.

Markerna erbjuder goda möjligheter till jakt efter framförallt dovvilt, älg, vildsvin och rådjur.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SÖDERKÖPING BOCKSÄTTER 3:1

Adress

Bocksätter Gård 61490 Söderköping

Totalareal
563,2 ha
Skogsmark
393,0 ha
Myr/kärr/mosse
1,9 ha
Berg/hällmark
50,3 ha
Inägomark
93,4 ha
Väg och kraftledning
9,5 ha
Övrigmark
15,1 ha
Virkesförråd
62 700 m3sk
Boyta
416 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden har ett högt läge med utsikt ut över inägomarken. Den taxerade boarean uppgår till 206 kvm och fördelar sig på sex rum och kök, biarean är angiven till 25 kvm. Entréplanet disponeras av en hall, duschrum renoverat år 2021, vardagsrum, matsal och kontor, kök från 2018 med skafferi och matplats, ett mindre rum i anslutning till köket samt en tvättstuga (renoverad 2012). Övervåningen har en hall med utgång till balkongen, badrum från 2014 med hörnbadkar och dusch samt två sovrum med tillhörande klädkammare. Övriga delar av övervåningen utgörs av oinredd vind. Källare under del av huset med pannrum, bastu och diverse förvaringsutrymmen.

Flygelbyggnad

Flygeln är ursprungligen från 1700-talet och har senare flyttats till Bocksätter. Boyta om 85 kvm med kök, vardagsrum med rörspis, sovrum, kontor, duschrum samt groventré med tvättstuga/pannrum. Övervåning med oinredd vind. Bostaden är uthyrd fram till den 15 juli 2023.

Nergården

Bostaden har 6 rum och kök med en taxerad boarea om 125 kvm. Nedre plan med entréhall, vardagsrum, allrum, kök samt wc med plats för tvättmaskin. Övre plan med fyra rum samt ett duschrum (wc finns ej). Bostaden är uthyrd och uppvärmning ingår i hyran, årsförbrukningen av olja är ca 2,5 kvm.

Asptorpet

Trivsam torpstuga uppförd i träkonstruktion under yttertak av tegel. Bostaden disponeras av ett vardagsrum med vedkamin, kök, duschrum samt ett mindre sovrum. Uppvärmning via direktverkande el. Vatten från gårdens källa och enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Asptorpet är uthyrt.

Ladugård/loge

Byggnad uppförd år 1935 i träkonstruktion under tak av plåt samt en mindre del eternit. Loge som används till spannmålslagring och båt/husvagnsförvaring, äldre tork samt fd. stall och vagnslider.

Verkstad

Isolerad verkstad under tak av plåt. Uppvärmning med hjälp av luft/luft-värmepump.

Maskinhall

Äldre byggnad i träkonstruktion under tak av plåt, det finns inga bärande stolpar i golvytan.

Övriga ekonomibyggnader

Ladugård/loge med bra lagringsytor som idag används till bland annat båt- och husvagnsförvaring.
Magasin och vagnslider.
Magasin som ligger i anslutning till Nergården. Utrymmet används till förvaring och vid den norra gaveln finns pannrum (kulvert till Nergården) samt en fd. drängstuga.
Bod för bränsleförvaring med fasad och tak av plåt.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av JR Skog i maj 2022. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 393 ha och virkesförrådet bedömdes till cirka 61 500 m³sk. Sedan inventeringen har en tillväxtsäsong passerat och därtill har det skett virkesuttag i form av gallring (ca 800 m³fub) och avverkning med anledning av barkborreskador (ca 200 m³fub). Aktuellt virkesförråd bedöms därmed till cirka 62 700 m³sk vilket motsvarar ett medeltal om cirka 160 m³sk per ha. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,6 m³sk per ha och virkesförrådet domineras av tall med cirka 62 % följt av cirka 25 % gran och ca 13 % lövskog. Skogen har en tyngdpunkt av gallringsskogar i åldersspannet 30 - 60 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. För brukningsenheter större än 1000 ha produktiv skogsmark gäller särskilda ransoneringsregler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker- och betesmark

Arealen åkermark uppgår enligt fastighetstaxeringen till 97 ha och arealen betesmark anges till 10 ha. Enligt befintligt arrendekontrakt är arealen åkermark 91 ha och enligt skogsbruksplanen 93,4 ha inäga/åker.

Jorden är upplåten genom ett femårigt sidoarrende som tecknades år 2020. Jordbruksarrendet ger även rätt att nyttja maskinhall, spannmålstork med intilliggande planlager samt tre fack i ladugård/loge.

Hammarkinds häradsallmänning

Fastigheten har 1,3 mantal i Hammarkinds häradsallmänning. Den genomsnittliga utdelningen har uppgått till ca 4 000 kr per mantal.

Jakt

Fastigheten utgör med sin fina arrondering och dess omväxlande marker en god viltbiotop. Markerna håller stammar av dovvilt, älg, vildsvin och rådjur. Ingår i älgskötselområde.

Jakten är tillgänglig för blivande köpare från den 1 juli 2023.

Hus på ofri grund

Vid fastighetens södra del finns flera byggnader på ofri grund i form av torpstället Västralund. Området är upplåtet via femårigt avtal som tecknades år 2023.

Mast

Det finns två master med tillhörande teknikbod vid Asptorpet. Ersättningen är indexreglerad och uppgår till ca 21 000 kr år 2023.

Upplåtelse skjutbana

Mark upplåts till Bocksätters skjutbana som har banor för kula såväl som hagel. Områdets yta är 3,1 ha enligt skogsbruksplanen (avdelning 112) och upplåtelsen gäller för en tid av 49 år och avtalet tecknades år 1980.

Skjutbanan är identifierad (ej riskklassad) som ett potentiellt förorenat område av Länsstyrelsen i Östergötland. För information besök Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/miljo-och-vatten/fororenade-omraden.html

Gruvhål

Det finns en nedlagd järnmalmsgruva, Björnstorp, som är belägen ett par hundra meter norr om mangårdsbyggnaden. Gruvan är inventerad och riskklassad av Länsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett flertal lämningar i form av bland annat vägmärke och bebyggelselämningar (källa: Riksantikvarieämbetet).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 22 367 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter