fbpx

Lantbruk

Blomsterhult Lerhorvan, gård om 10 hektar

Prisindikation

1 450 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren, ring och boka tid.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på webbsidan. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Den lilla gården Lerhorvan ligger enskilt i vägs ände, utan genomfartstrafik, i kombination med närheten till den lilla byn Blomsterhult och den allmänna vägen med ca 2 mil till Oskarshamn samt med Vimmerby och Västervik inom räckhåll. Närhet
till badplats i Krokstorp. Här finns bostadshus och enklare ekonomibyggnader. Ca 7 ha är idag skogsmark. Här finns en variation i skog och mark, bl.a. ungskog med lövinslag, äldre träd, gräsbevuxen mark, våtmark och en bäck genom marken. Tack vare detta erbjuds även goda möjligheter till vak- eller pürschjakt efter framförallt vildsvin och rådjur. Jakträtten är inte upplåten och står fri för köparen på tillträdesdagen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

OSKARSHAMN BLOMSTERHULT 1:11

Adress

Blomsterhult Lerhorvan 57296 Fårbo

Totalareal
10,2 ha
Övrigmark
1,9 ha
Åkermark
0,6 ha
Skogsmark
7,3 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
658 m3sk
Boyta
84 kvm
Antal rum
4 st

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnaden

Bostadshus som ligger lugnt och avskilt med uppsikt över gårdsplan och infart. Byggt 1957 i 1,5 plan på källare. Boyta enligt taxering är 84 m², biyta 52 m². 4 rum och kök samt 2 badrum, klädkammare/förrådsutrymmen och hel källare med 4 rum. Badrummet på nedre plan renoverades omkring -92. Yttertaket fick nytt betongtegel och takfönster för ca 10 år sedan.

Planlösning - se planskisser och bilder.

Parkslide
Intill huset/altanen växer parkslide. Det är en så kallad invasiv främmand art som kommit till Sverige som trädgårdsväxt. Det är seglivade växter med stor spridningskraft, som kan ta över områden och tränga ut andra arter.

Byggnadssätt
Taktyp/takbeklädnad: Betongtegel, omkring 10 år gammalt
Utvändiga plåtarbeten: Lackerad plåt
Grundläggning: Källare
Stomme: Trä.
Fasadtyp: Putsad.
Fönster: Kopplade 2-glasfönster

Uppvärmning: Luft-/luftvärmepump samt vattenburet system med vedpanna Albin tillverkad år 1987.
Varmvattenberedare Nibe från år 2005.
Vatten: Från egen äldre källa, i nuläget uttorkad. Sannolikt behövs en djupborrad vattenbrunn.
Avlopp: Eget äldre avlopp, ej godkänt, det finns ett föreläggande om att ordna ny avloppsanläggning.
Ventilation: Självdrag.
Bredband: Fiber finns ej indraget. Finns enligt säljarna i närheten.

Lillstuga

Lillstuga/uthus i trä med plåttak. Fd gästrum, idag förråd med två rum nere samt ett oinrett utrymme på övre plan.

Bod

Äldre förrådsbod i trä med plåttak.

Garage/förråd

Byggt av cementblock. Plåttak. Öppet carport-utrymme med två fack samt förrådsrum.

Ladugård

Äldre enklare ladugård byggd i trä. Plåttak.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2022-09-16 av Mattias Johansson, Ludvig & Co AB. Ca 7 ha bedömdes som produktiv skogsmark, marken i kraftledningsgatan ingår ej, den står angiven som övrig mark då inga större träd får odlas men sådan mark kan ofta nyttjas till exempelvis blandat löv=viltfoder eller julgranar. Det totala virkesförrådet uppskattades då till ca 660 m³sk och medelboniteten bedömdes till 6,9 m³sk/ha/år. Virkesvolymerna finns idag i röjnings- och gallringsskog och består i huvudsak av lövskog.

Skogsvård

Skogsbruksplanen föreslår röjning i flera avdelningar inom planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Idag är ca 0,6 ha öppen mark. Historiskt har det funnits mer öppen åker- och ängsmark. För inspiration se historisk karta via t.ex. www.kartbild.com eller bilagd äldre fastighetskarta.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten och står fri för förvärvaren. Här finns tack vare markens och skogens utformning; med omväxlande skog, bl.a. ungskog med lövinslag, gräsbevuxen mark, våtmark och en (under ett år normalår) vattenförande bäck, mycket goda möjligheter att erbjudas framförallt vildsvin och rådjur genom vak- eller pürschjakt.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Här har människor sannolikt bott och verkat under lång tid.

Vid bäcken finns en kvarnlämning.
På ett område av ca 30x15 m (NÖ-SV) finns lämningar efter (1) en fördämningsvall nu 3x2 m st (NV-SÖ) med öppning för dammluckan i mitten. 10 m SV om 1 är (2) Kvarnlämning med lämningar efter kvarnhuset 15x7 m st (N-S) påbåda sidor om bäcken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok. (Källa Riksantikvarieämbetet fornsök).

I sydvästra delen av fastigheten finns registrerat en gammal boplats.
10-50x10-40 m (NV-SÖ). I området har påträffats 9 avslag av flinta och kvarts. (Källa Riksantikvarieämbetet fornsök).

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetsregistret: 9,4 ha
Total areal enligt fastighetskartan: 10,2 ha
Skogsbruksplanen visar 10,2 ha

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygd i kommunen det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Friskrivningsklausul

Säljaren är ålderstigen och känner inte längre fastigheten särskilt väl. Säljarens barn hanterar försäljningen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kuriosa/historik

Fastigheten utgöres av dragontorp enligt fastighetsregistret.

Via Misterhults hembygdsförenings hemsida står att finna följande historia.
1704, 1 jan * Lars i Lerhorvan, son till ryttaren Hemming Svensson
1704 - 99 Nr 30 i Smålands kavalleri
1799 - 1912 husartorp
1912, 12 okt avstyckades 9,5799 har från hela hemmanet
1912, 7 nov köpt av husar Carl Johan Elof Strid, gift 4 jun 1897 med Maria Emelia Nilsson
1945, 14 mar köpt av Axel Gunnar och hustru Astrid Linnéa Bladström, gifta 11 dec 1927
1956, 22 okt ärvt av trädgårdsmästare Bengt Erik Bladström, gift 12 nov 1955 med Brita Karin Krantz

Under många år bedrevs trädgårdsmästeri med växthus och odlingar på gården.

Områdesbeskrivning

Gården ligger i Misterhult socken känd för bl.a. den vackra skärgården.
Till Oskarshamn är vägen ca 2 mil eller 20 minuter. Ca 4,5 mil till Vimmerby, ca 5 mil till Västervik. Ca 2,5 km till badplats i Krokstorpesjön.

Vägbeskrivning

Adressen är Blomsterhult Lerhorvan, Fårbo. Från Oskarshamn åk väg E22 norrut, passera Fårbo och sen Jämserum, sväng vänster mot Vimmerby, efter knappa 5 km når du Blomsterhult och svänger höger, ca 500 m in ligger Lerhorvan. Se även bilagda kartor samt gårdskartan på webben.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 47 600 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter