fbpx

Lantbruk

Bebyggd skogsfastighet i Ulvoberg, Vilhelmina

Utgångspris

1 650 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 22 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
216,1 ha
Skogsmark
118,0 ha
Skogsimpediment
89,9 ha
Åkermark
3,7 ha
Övrigmark
3,4 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Virkesförråd
7 824 m3sk
Boyta
105 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VILHELMINA ULVOBERG 5:3

Adress

Ulvoberg 85 91293 Vilhelmina

Om fastigheten

I Ulvoberg, ca 4,5 mil nordöst om Vilhelmina och ca 5 mil söder om Storuman finner ni fastigheten Vilhelmina Ulvoberg 5:3. Enligt skogsbeskrivning är fastigheten ca 216 ha varav ca 118 ha produktiv skogsmark som inrymmer ett virkesförråd om ca 7800 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 66 m³sk per produktiv ha. Medelbonitet beräknad till 3,3 m³sk per ha och år. Tyngdpunk på skog i huggningsklass R2 vilket utgör 29% av produktiv areal. Utöver detta ca ca 4 400 m³sk i huggningsklasserna S1-S2.

Möjlighet till jakt på högvilt i Ulvobergs Jaktklubb (ca 4 000 ha) som gemensamhetsjakt med grannar. Fastigheten har andel i gemensamt fiske. Ägare får fiska med fasta redskap inom skifteslagets gränser.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnad av äldre och enklare standard uppförd 1945 enligt taxeringsuppgifterna. Ytskikt in- och utvändigt är av äldre skick. Vitvaror och standard på kök och badrum är av äldre och enklare standard. Byggnaden har delvis underhåll/renoveringsbehov.

Gamla mangården

Äldre bostadsbyggnad i dåligt skick. Sanerings/omfattande renoveringsbehov.

Timmerhuset

Äldre timmerhus i dåligt skick. Trasiga fönster och sättningsskador. Byggnaden har ett rivnings/sanerings/renoveringsbehov för att kunna tas i bruk.

Gårdshuset

Enklare gårdshus som använts för övernattning. Enkel men funktionsduglig standard. Tillhörande utedass och vedbod

Ladugården

Ladugårdsbyggnad som i dagsläget används som förvaringsyta.
Stomme i trä, stående träpanel, plåttak och englasfönster. I byggnaden finns belysningsel.

Byggnaden inrymmer omfattande mängd lösöre och jordbruksinventarier som kommer lämnas kvar. Saneringsbehov.

Hölada - utskifte

På skifte 1, avdelning 8 återfinns en äldra hölada i dåligt skick med omfattande renoveringsbehov för att kunna tas i bruk. Används i dagsläget som förvaringsyta. Delvis timmerstomme, delvis lösvirke. Enkelglasfönster och plåttak. Enkel standard.

Häbre

På utskiftet 5 finns ett timrat häbre med sovloft. Uppfört 2000-talet. Lämpligt för användning vid jakt, fiske och friluftsliv

Byggnadssätt

Byggnaderna håller ett genomgående mindre gott skick.

Läge

Fastigheten är fördelad på 6 skiften i Ulvoberg, Vilhelmina kommun. Ulvoberg är beläget ca 4,5 mil nordöst om Vilhelmina och ca 5 mil söder om Storuman.

Skogsuppgifter

Skogsbeskrivningen är upprrättad 06-2021 av Ludvig & Co. Fastigheten består av 6 skiften, samtliga med åtkomst via väg, belägna i Ulvoberg, strax sydväst om Stöttingfjället. Enligt skogsbeskrivningen är fastigheten ca 216 ha varav ca 118 ha produktiv skogsmark som inrymmer ett virkesförråd om ca 7 800 m³sk vilket innebär ett medelförråd om ca 66 m³sk per produktiv ha. Medelboniteten är beräknad till 3,3 m³sk per ha och år. Tyngdpunkt ligger på yngre skog i huggningsklass R2vilket utgör 29% av produktiv areal. Utöver detta återfinns ca ca 4 400 m³sk i huggningsklasserna S1-S2.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Vilhelmina-Åsele-Dorotea Älgförvaltningsområde, Vilhelmina Östra Älgskötselområde (ÄSO). Jakten på högvilt sker i Ulvobergs Jaktklubb (ca 4 000 ha) som gemensamhetsjakt med grannar.
Medlem i jaktklubben har tillgång till småviltsjakt och får bjuda med två stycken jaktgäster. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda ÄSO. Fastigheten har mycket bra jakt då marken ligger i ett mosaikartat landskap med vatten, myrar och skogsmark. Lämplig övergång av jakträtten är fr. o m 2022-07-01 eller på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har andel i gemensamt fiske. Ägare får fiska med fasta redskap inom skifteslagets gränser. Gemensamt fiske kan endast nyttjas av fastighetsägare och ej arrenderas ut. Fiskekort säljs för handredskapsfiske genom Buskåns FVO. Ny ägare disponerar fisket fr o m tillträdesdagen. Bäskån, Baksjöån och Järvsjöån erbjuder fint strömfiske efter öring och harr. I sjöar och tjärnar finns det gott om sik, gädda och abborre. Området är upplåtet för fiske hela året. I några tjärnar inplanteras laxfisk till sportfiskarna. (Särskilt fiskekort för tjärnarna)

Besiktning och undersökningsplikt

Då Säljaren nyligen ärvt fastigheten och ej har närmare kännedom om fastigheten kommer en friskrivningsklausul att finnas med i kontraktet, där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på okulär besiktning samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria Via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Vilhelmina kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Lösören och jordbruksinventarier

Byggnader på fastigheten inrymmer jordbruksinventarier och lösöre vilket kommer att lämnas kvar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 22 sep

Utgångspris: 1 650 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter