fbpx

Lantbruk

Bästa läget efter Älgeredsån.

Högstbjudande

4 100 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 8 Dec kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
84,3 ha
Åkermark
7,7 ha
Skogsmark
72,1 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Övrigmark
4,3 ha
Virkesförråd
9 093 m3sk
Boyta
108 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORDANSTIG ÄLGERED 23:8

Adress

Älgered 651 82953 Bergsjö

Om fastigheten

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Håvens

Byggnadssätt

På fastigheten finns flertalet byggnader. De är i tur och ordning 2 st mindre hus invid Älgeredsån, sedan finns 2 bostadsbyggnader, varav 1 som har varit bostad i närtid. Ekonomibyggnader som finns utplacerade på gårdscentrumet är
1 vedförråd, 1 garage och 1 äldre lagårdsdel med pannrum, dessutom finns 1 lekstuga och 1 jordkällare. Vid infarten till fastigheten finns 1 timmerbyggnad. Se bilder på samtliga byggnader.

Fiske

Fisket i Älgeredsån ingår i Bergsjö fiskevårdsområde och kräver fiskekort, i ån finns bland annat öring-harr-abborre och gädda.

Jakt

Fastigheten ingår i Nybodarnas jaktklubb och kontaktperson i jaktklubben är Göran Idh, han nås på tele: 070-690 37 86

Visning

Visning av skog och åkermark sker på egen hand, visning av byggnader sker med mäklaren och det kommer annonseras visningstider på hemsidan.

Fri prövningsrätt

Säljaren förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna.

Försäljningsförfarande

Försäljningsobjektet försäljs i sin helhet dvs hela fastigheten Älgered 23:8 eller uppdelat på hemskiftet och nybodarna skiftet var för sig. Försäljning sker genom skriftlig intresseanmälan till följande utgångspriser:
Hemskiftet inkl byggnader och tillhörande mark enligt kartskiss och utgångspris 1,3 milj kr.

Skifte Nybodarna enligt kartskiss och utgångspris 2,8 milj kr

Hela försäljningsobjektet 4,1 milj kr kr

Vid intresse från flera intressenter förbehåller sig säljaren rätten att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan intressenterna.
Intresseanmälan skall inges skriftligt via e-mail eller post och lämpligast på bifogade blanketter längst bak i detta prospekt. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas.
Sista dag för inlämning av intresseanmälan till Ludvig & Co Hudiksvall och Mäklaren Christopher Dahlström är satt till 8 december 2021.

Tillträde

Tillträde sker i anslutning till avslutad fastighetsbildning.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Nordanstigs kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4600 kr för privatperson.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är från 2021-09-01 och upprättad av Göran Sigvardsson, total produktiv skogs areal 72 hektar och ett inventerat virkesförråd om 9000 skogskubik. Boniteten är beräknad till 5,6 skogskubik/ha/år.

Skogsvård

Ingen ytterligare skogsvård såsom röjning, markberedning, plantering och återväxtkontroll kommer att utföras av säljaren. Se närmare information på avdelningsbeskrivningen vad som är förslagna åtgärder på skogsmarken.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränser kommer ej att ske i säljarens försorg.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett flertal forn- och kulturlämningar på hemskiftet, se bilaga karta. Källa: Fornsok.se

Områdesbeskrivning

Det är få förunnat att kunna köpa ett sådant här grymt fint läge på en bostadsfastighet, sista huset på vägen och 50 meter från den vackra Älgeredsån. Nordanstigs vackraste å?!
Avståndet in till centrala Bergsjö ca 1 mil. Där finns all samhällsservice att tillgå.
Koordinater i Sweref 99 TM fram till bostaden är 6876388 - 601584

Kommunikationer

Busshållplats ca 1 km från bostaden.

Vägbeskrivning

Från Väg E4 tag av vid Jättendal och och mot Hassela, i byn Älgered börjar min skyltning fram till fastigheten.
Från väg 84 tag av i Delsbo och åk mot Bjuråker/Friggesund fortsätt sedan mot Strömbacka, i Strömbacka börjar min skyltning från detta håll.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 60 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 8 Dec kl 16:00

Högstbjudande: 4 100 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter