fbpx

Lantbruk

Balsbyholms Gård med ca 62 ha åkermark, Kristianstad

Högstbjudande

28 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 11 okt

Visning

  • Kontakta mäklare för att boka in en privat tid för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
65,6 ha
Tomtområde
65,6 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kristianstad Balsby 20:1, 21:1, 4:2, 4:6, 6:2

Adress

Balsbyholmsvägen 9 29194 Kristianstad

Om fastigheten

Nu finns äntligen möjligheten att förvärva anrika Balsbyholms Gård, som varit i samma familjs ägo sedan 1600-talet. Vackert och ståtligt bostadshus om hela 408 kvm. Här finner ni attribut såsom sällskapsrum i fil, vacker parkett, blyinfattade fönster, kakelugnar, spegeldörrar, vacker veranda, hela 5 sovrum på ovanplan och en parkliknande trädgård med flera trevliga uteplatser. Till gården hör också en stor ladugårdsbyggnad och två logar i gott skick med plats för förvaring, lager, djurhållning, logfester mm samt maskinhall, magasin och ett före detta grisstall. Till Balsbyholms Gård hör ca 62 ha god åkermark fördelat på 5 skiften samt ett mindre bostadshus med garage/förråd som idag hyrs ut.

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Balsbyholms Gård

Vacker mangårdsbyggnad i 1,5 plan med reveterad puts och tegeltak. Byggnaden upprättades i två etapper; 1803 och 1832, då som kringbyggd gård i knuttimrat timmer på stenfot. Ekonomibyggnaderna revs runt 1910 och vinkeln där köket ligger idag byggdes då till. Den vackra verandan mot trädgården byggdes 1915. Samtliga rum har renoverats och moderniserats med bl. a. dubbelkopplade fönster under 1950-talet. Ovanvåningen, med fem sovrum och toalett, byggdes delvis om på 1960-70-talen inkluderande ett allrum med fönster mot söder. Resterande vind är oinredd. Med nedgång från köket finns en matkällare samt rum för värmecentral ansluten till luft/vatten värmepump. Dessutom finns ett murat källarvalv som passar till umgänge eller kanske som vinkällare.

Bostadshuset har en boyta på ca 408 kvm enligt uppmätning av Energirådgivare augusti 2021. Vill köparen få en mer exakt angivning av boyta rekommenderas egen uppmätning. Nedre plan med hela fem ingångar inrymmer ett stort kök från 50-talet med platsbyggd inredning och utgång till trädgården, matplats, skafferi och tvättstuga. De i fil genomgående rummen fördelar sig på matrum, vardagsrum med burspråk, sällskapsrum med veranda och utgång till den parkliknande trädgården, entréhall med vacker grågrön kalksten och nedgång till källarvalvet samt trappa till ovanvåning, salong och till sist en sal. Tre kakelugnar och en öppen spis kan ge skön extra värme, men innan de används bör köparen få dem kontrollerade och godkända av sotare. På detta plan finns också badrum med badkar. Avlopp via trekammarbrunn med infiltration och vatten via egen dricksvattenborra på Balsby 20:1.

Ovanvåningen fördelar sig på allrum, toalett samt fem sovrum med många förvaringsmöjligheter. Där finns ytterligare en trappa som leder ner till entrén mot gården.

Stallbyggnad och logar

Stallbyggnad rest 1910 under tak av tegelpannor och fasad av tegel. I vinkel två logar med liggande träpanel och tegeltak. Under tidigt 1960-tal f.d. kostall ombyggt till grisstall för 800 djur i två plan med gjuten platta och valv i 3 plan samt oinredd ovanvåning. Fasaden med teakfönster i båda planen är putsad med en övre träpanel. Grisstallet renoverades 1986 och har sedan dess stått oanvänt. Passar som lager. I byggnaden finns också pannrum, hydrofor, vattenreningsfilter, verkstad, stall med fyra boxar, garage för två bilar samt loft för hö. Byggnadsarea om totalt ca 1 200 kvm enligt uppmätning på karta.

Maskinhall

Ekonomibyggnad rest på gjuten platta under tak av plåt och två sidor av lecablock och resterande sidor är öppna. Används som ställplats åt maskiner och fordon. Byggnadsarea om ca 550 kvm enligt uppmätning på karta.

Magasin och vagnsport

Byggnad rest 1910 i två plan under tak av plåt och fasad av träpanel med trägolv och sten som grund samt en öppen nedre del mot gårdsplanen. Byggnaden används som förvaring.

Äldre grisstall

Byggnad rest under tak av plåt och fasad av tegel på gjuten platta. Byggd tidigt 1900-tal. Innehållande f.d. grisstall. Byggnaden är i behov av renovering.

Fristående hus på Balsby 21:1

Bostadshuset byggdes tidigt 1900-tal, då till två lägenheter med vardera två rum och kök. Huset renoverades till en bostad med inredd vind på 1970-talet. Intill huset finns också en byggnad för förråd och garage. Adress: Balsbyholmsvägen 24.

Byggnaden är rest under tak av tegelpannor och fasad av rödmålade eternitplattor på träpanel. Uppvärmning via direktverkande el samt braskamin/vedspis. Avlopp via trekammarbrunn med infiltration och vatten via delad borra på Balsby 20:1.

Planlösningen fördelar sig på hall, badrum med dusch och tvättpelare, vardagsrum med kamin, kök med vedspis och matplats samt 2 ytterligare mindre rum. Ovanvåning med 2 sovrum samt allrum. Murat källarrum under del av huset innehållande varmvattenberedare. Trevlig och lummig trädgård med uteplats och förråd/garage.

Balsbyholm

Nu erbjuds ett sällsynt tillfälle att förvärva egendomen Balsbyholm, en unik herrgård med parkliknande trädgård. I mer än 400 år har Balsbyholm varit i samma familjs ägo. Balsbyholm är en välkänd gård med gamla anor som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Gården ligger naturskönt och lättillgängligt endast 8 km norr om centrala Kristianstad på ett utmärkt lantligt och fritt läge. Bostadshuset som uppfördes av gedigna material 1803, har byggts till 1832, 1910 och 1915. Från gården ses en härlig utsikt över Kristianstadsslätten. Balsbyholm är alltigenom en välskött fastighet med ett samlat gårdscentrum omgivet av den egna marken. Fastighetens totala areal uppgår till ca 65,61 ha fördelat på ca 62 ha god avkastande åkermark. Den oemotståndliga bostaden med sin kalkputsade fasad och blyspröjsade fönster är en verklig kulturhistorisk pärla med bevarad charm och känsla med detaljer från de olika byggnadsåren. Den ståndsmässiga byggnaden erbjuder rum i fil, fiskbensparkett, salonger och vackra kakelugnar. Med plats för umgänge och avkoppling speglar den parkliknande och lummiga trädgården med generösa blomrabatter, grus- och stengångar olika generationers trädgårdsideal.

Till gården hör en välbehållen ladugårdsbyggnad inklusive två logar med möjlighet till lager och djurhållning. Här erbjuds också maskinhall, magasin och ett äldre grisstall.

Balsby med den gamla bykärnan av gårdar ligger i en historisk bygd med rikligt av fornminnen. Trakten kring Balsby erbjuder ett rikt friluftsliv med närhet till flera populära och välbesökta utflyktsmål. På cykelavstånd, ca 2 km från bykärnan ligger det nyare f.d. stationssamhället Balsby vid Råbelövssjön med en trevlig badplats. Kristianstad, Skånes fjärde största stad, med allt som kan behövas nås på endast 10 minuter med bil.

Åkermark

Åkermarken omfattar enligt EU-ansökan totalt ca 62,62 ha och är stödberättigad. Enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering fördelas åkermarksarealen på klass 9, 8 och 7. Framförallt odlas spannmål, raps, potatis och sockerbetor. Åkermarken är delvis täckdikad och i övrigt självdränerande. Stödrätterna hyrs ut till arrendatorn till arrendets slut och ska sedan föras över till jordägaren. Vid arrendators avträde kommer 23 ha vara höstsått med spannmål och besprutat mot Rödrotsvirus.

Fastigheten har del i Balsby dikningsföretag från 1942 samt Balsby dikningsföretag 1 och 2 från 1949. Vidare i Balsby Nosaby Vägsamfällighet, årlig kostnad för vägunderhåll (år 2020: 2280 kr).

Arrende/nyttjanderätter

All åkermark arrenderas ut till 2022-03-14 enligt skriftligt avtal med skriftlig uppsägning.
Del av 20:1 som ligger intill Råbelövssjön är utarrenderad till fastighetsägare av 20:5 under 25 år från 2021 med förköpsrätt. Arrendeintäkt på 8000 kr/år. Arrendeavgiften förskottsbetalas årsvis.

Bevattning

Det finns fasta stamledningar med 14 st hydranter fördelat på arealen med pump med en pågående vattendomsansökan från Råbelövssjön. Jordägaren äger 23% av pumpanläggningen och 11,73% av pumphuset. Pumpen är ny sedan 2018 och den kan styras med app i telefonen. Det finns också en bevattningsdamm på Balsby 21:1, med pumphus och tryckstegringspump samt djupborrad brunn med vattendom. Vattendomen ger rätt att fylla bevattningsdammen med sjövatten om 40 kubik/h under 12 timmar dagtid varje dygn. Elkostnad för pumpanläggningen debiteras efter förbrukning.

Arealuppgifter

Total areal om 65,61 ha enligt uppmätning på fastighetskarta.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som kan ligga till grund för köpbeslut.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare. Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga området. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda, pågående jakt och liknande.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Jakt

Jakträtten är upplåten till arrendatorn till arrendets slut 2022-03-14.

Fiske

Balsby 20:1 innehar fiskerätt i Råbelövssjön. Råbelövssjöns Fiskevårdsområde.

Driftskostnader

Nuvarande ägares driftskostnader 2020 fördelas på:
El 36 000 kr (28 000 kWh) inkl uppvärmning
Försäkring 24 407 kr
Renhållning/sophämtning 2 400 kr
Slamtömning: 1350 kr
Totalt: 64 157 kr
Boende i hushåll: 1 person

Utgifter för hus på Balsby 21:1
Sotning: 1879 kr
Slamtömning: 1350 kr

Intäkter
Kallhyra för hus på Balsby 21:1: 45 000 kr/år.
Arrende för mark vid Råbelövssjön (Balsby 20:1): 8 000 kr/år.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns flertalet forn- och kulturlämningar däribland boplatser, fyndplats, bytomt/gårdstomt (källa: SeSverige och Fornsök).

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande gröda.

Energideklaration

Energideklaration är utförd 2021-09-06 av XBlock för Balsbyholmsvägen 9 och 24.
Balsbyholmsvägen 9: Energiklass E, energiprestanda: 159 kWh/kvm och år.
Balsbyholmsvägen 24: Energiklass G, energiprestanda: 215 kWh/kvm och år.

Deklarationerna finns att hitta på hemsidan under Dokument.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 250 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 11 okt

Högstbjudande: 28 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter