fbpx

Lantbruk

Avstyckad gård med stor potential

Utgångspris

2 100 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 30 aug

Visning

  • lör 21 aug, kl 09:00 - 12:45

    Anmälan krävs. Då det är flera byggnader kommer det ta en del tid för spekulanter att besiktiga alla byggnader. Visa hänsyn till alla och gå inte in i byggnaderna om ni inte kan hålla avstånd.

  • ons 25 aug, kl 16:30 - 18:00

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
1,8 ha
Tomtområde
1,8 ha
Boyta
75 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

YSTAD KÖPINGE 28:30 DEL AV

Adress

Skogsdalavägen 196 27173 Köpingebro

Om fastigheten

Direkt öster om Köpingebro finner ni Solhaga med dess spännande byggnadsbestånd. En gård som verkligen går att utveckla och anpassa efter egna idéer. Här finns två bostadsbyggnader, en gedigen 1 1/2 villa med källare uppförd på 50-talet och en äldre traditionell skånelänga, båda byggnaderna behöver renoveras för att åter kunna bebos. Utöver bostäderna finns här flera ekonomibyggnader, alla med sin egen charm och karaktär, magasinet med sina många dörrar och fönster, logen med sin vackra puts- och tegelfasad och den gamla klassiska stallängan som ligger i vinkel med bostadslängan.

Tomten är väl tilltagen på ca 1,8 ha (18 000 kvm). På tomten finns det bördig jordbruksmark om ca 0,5 ha i två mindre skiften, väl lämpad för odling eller annat intresse. En stor del av tomten ca 0,5 ha utgörs av en böljande parkliknade skogsdunge med flera ståtliga äldre lövträd och ett rikt växt- och djurliv.

Byggnaderna har tidigare varit uppdelade på två gårdar men nu ligger de samlat i en enhet där en mur skiljer dem åt. Den ​ursprungliga uppdelningen tillsammans med den stora tomten bjuder in till flera idéer på hur man skulle kunna utveckla fastigheten.

Till Köpingebro är det enbart ca 2,5 km, havet och Nybrostrand ligger ca 4 km bort och in til Ystad är det ca 10 km.​

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Solhaga. 1 1/2-planshus

Bostadsbyggnad i 1 1/2-planshus. Uppförd på 50-talet. 1 1/2 -planshus med källare under hela bostaden. Bostaden har stått obebodd och ouppvärmd under en längre tid och är i behov av underhåll och renovering. Delar av inredningen är original från byggåret. Uppskattad boyta är ca 100 kvm.

Entré plan; Entré och hall. Kök, groventré. Matsal. Vardagsrum i vinkel.
Övre plan: Hall. 2 sovrum. vind.
Källare: Flera förrådsrum, pannrum och garage.

Stall/loge

Stall- och logbyggnad framför Solhaga. Murad byggnad i vinkel. Vacker fasad med puts och tegel. Yttertak av eternit.

Stall/magasin, samt vagnsbod

Stall -och magasinsbyggnad. Dess många fönster och dörrar i två plan ger byggnaden mycket karaktär och en lantlig industrikänsla. Murad stomme och yttertak av plåt.

En enklare vagnsbod klädd i plåt finns tillbyggd mot öster.

Bostadslänga

Stall- och loglänga

Äldre stall- och loglänga i vinkel med bostadslängan. Putsad fasad och yttertak av eternit.

Pannrum/förråd

Mindre byggnad framför bostadslängan. Murad stomme och med yttertak av eternit. Pannrum med panna samt dusch/badkar. 2 förvaringsrum.

Äldre bod

Äldre bod i sämre skick. Belägen söder om vägen intill skogen.

Tomten och dess mark

Hela tomten kommer att ha en areal på ca 1,8 ha (18 000 kvm). Nuvarande trädgård samt den yta som byggnaderna och vägen upptar är på ca 8 000 kvm. Det finns två skiften på vardera sida om vägen med åkermark/betesmark, väster om vägen ca 3 300 kvm och öster om vägen ca 1 200 kvm. Det finns även en parkliknande skogsdunge på ca 5 5000 kvm, med flera ståtliga äldre lövträd och ett rikt växt- och djurliv.

Tomten avser röd markering på kartor.

Köpa till mer mark

Möjlighet finns att köpa till ytterligare areal åkermark. Eventuellt en mindre areal runt 2 ha i anslutning till byggnaderna i väster, alternativt att man förvärvar all åkermark (gul markering på kartor) vilket isf. omfattar ytterligare ca 19 ha åkermark. Kontakta mäklaren för mer information, beskrivning över av denna mark finns även på Ludvig & Co's webbsida.

Försäljningssätt

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2021-08-27. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Fastigheten säljs i delar och det finns möjlighet att inkomma med bud på dessa delar enskilt och som en helhet. Även andra indelningar kan diskuteras med mäklaren. Säljaren avser att inte att avsluta någon affär innan de vet att det finns köpare till alla delar och därmed invänta datumet 2021-08-27 och avsluta affären först efter detta datum.

Utgångspris för objektet enligt detta prospekt, röd markering på karta, 2 100 000 kr.

Utgångspris för objektet som avser enbart åkermarken, gul markering på karta, 7 600 000 kr. Mer information om denna del finns att tillgå hos mäklaren.

Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Hamngatan 15, 271 43 Ystad, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvig.se. Märk kuvertet/ mailet: " KÖPINGE 28:30", använd gärna vår budblankett. Det går även att skicka in bud direkt via vår webbsida, ludvig.se. Sker ej återkoppling till budgivare inom 2 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.​

Betalningsvillkor och tillträde

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande del av köpeskillingen vid tillträdet. Tillträde kan hållas först efter att lantmäteriförrättningen gått igenom och vunnit laga kraft. Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad i juni 2021 och beräknas vara klar om ca 12 månader.

Vill man som köpare ha ta tillgång till fastigheten före tillträdet kan detta ges via hyra, där man som köpare står för driftkostnaderna. Renoveringsarbete och liknande bör inte påbörjas innan köparen fullt ut är ägare av fastigheten dvs efter tillträdet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 165 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast mån 30 aug

Utgångspris: 2 100 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter