Lantbruk

Attraktiv lantgård 39 ha Möllebjörke

Pris 12 miljoner kr eller bud

12 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 16 jun, kl 15:00

Visning

  • fre 5 jun, kl 15:00

    Läs villkor

    Anmälan till visning av byggnaderna sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare. Anmälan krävs.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
39,2 ha
Vattenområde
0,2 ha
Tomtområde
39,0 ha
Virkesförråd
250 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖLVESBORG MÖLLEBJÖRKE 1:38

Adress

Möllebjörkevägen 121-16 29493 Sölvesborg

Om fastigheten

Lantgård i ett samlat skifte i ett attraktivt jordbrukslandskap strax öster om Sölvesborg med en praktfull mangårdsbyggnad med tillhörande undantagshus, ekonombyggnader och paddock. Gårdscentrat ligger naturskönt och inbjudande till med dess trädgård intill Västa Orlundsån och dess kanal. Åkermarken finns lätt tillgängligt till gården i rationella skiften till en areal av ca 34 ha.

Pris 12 miljoner kr eller bud 2020-06-16

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden ligger representativt på en höjd över gårdsplanen intill den närliggande vattenkanalen och den natursköna trädgården. Byggnaden är byggd på stensatt grund i 1 ½ plan med källare under hela huset. Stommen är av trä och fasaden är putsad och taket är belagt med plåttak år 1990. Byggnaden värms upp genom ett vattenburet värmesystem kopplat till en vedpanna med elpatron och ackumulatortank på 2 000 l. Övrig uppvärmning är en godkänd kakelugn. Huset helrenoverades i nedre plan år 1986 och därefter övre plan år 1991. Senaste renovering är en köksrenovering år 2015.

I nedre plan består av 3 sovrum, sal, finentré, kök, groventré, gästtoalett, förråd samt toalett med dusch.
Övre plan är inredd för Bed and Breakfast och inrymmer 4 sovrum, stor hall, pentry, toalett samt dusch och badkar.

Källare finns under hela huset och består delvis av förråd, pannrum samt toalett med dusch och bastu samt tvättstuga.

Undantagshuset

Undantagshuset ligger strax intill mangårdsbyggnaden eller huvudbyggnaden och är byggd i på en murad stengrund i 1 ½ plan. Stommen är av trä fasaden är putsad och taket är belagt med takplåt. Uppvärmningen är vattenburen och kopplad till en oljepanna med elpatron, övrig uppvärmning består av en kakelugn. Eget vatten kommer från gemensam djupborrad brunn inom gården på 36 m. Avloppet är kopplat till en trekammarbrunn med en gemensam godkänd infiltrationsbädd tillsammans med mangårdsbyggnaden.

NB: 5 rum, hall, kök, toalett med duschkabin samt pannrum. 3 av rummen på nedre plan är i äldre skick och i behov av renovering.
ÖB: Oinredd.

Källare finns delvis under huset.

Stugan

Stugan ligger inom gårdscentrat och är byggd på en murad grund med källare. Fasaden är murad i tegel och stommen är i övrigt i trä och taket är belagt med taketernit. Byggnaden är grovinredd med 2 rum, samt planerad för kök, hall samt toalett. Renoveringen är ej klar. Avloppet är kopplat till den gemensamma trekammarbrunnen och infiltrationsbädden för mangårdsbyggnaden.

Ekonomibyggnader

Inom gårdscentrat finns en större ladugårdsbyggnad, suggstall BB-stall anlagt år 1997, dränerad och belyst paddock, garage/häststall, mindre ladugård samt fd. potatishuset inrett som stall med 4 st. stor boxar och en liten spilta.

Ladugårdsbyggnaden är byggd på en gjuten platta med stomme och fasad av trä samt ett belagt tak med eternit. Byggnaden inrymmer äldre suggstallinredning samt loge och spannmålssilos.

Elementhuset BB-suggstallet ligger strax intill ladugårdsbyggnaden och är byggd år 1997 i elementblock på en gjuten platta och ett tak av plåt. Byggnaden är inredd med BB-suggstallsinredning och tillhörande ventilationsutrustning.

Paddocken ligger strax intill mangårdsbyggnaden har måtten 25-50 m och är belyst och dränerad.

Stallet/garaget ligger även denna strax intill mangårdsbyggnaden och inrymmer 4 boxar varav två uteboxar. Byggnaden är byggd på en gjuten platta med delvis stensatta väggar och tegelmurade väggar. Taket är belagt med eternit.

Tillväxtstallet nu mera ombyggd till större förråd är byggd på en gjutenplatta med vattenburen golvvärme kopplat till en elpatron. Väggarna är delvis murade och stommen är av trä och taket är belagt med eternit.

Fd. potatishuset är byggd i en slänt med murade väggar och delvis träväggar och med ett tak av eternit. Golvet är gjutet och byggnaden används idag som stall med 4 st. stora boxar och en spilta.

Inägomark

Inägomarken uppgår totalt till 34 ha och utgörs till större delen av åkermark samt betesmark av bland annat hagmarkskaraktär. Idag finns ett arrende på större delen av jordbruksmarken och vilket är uppsagt och avträdes enligt överenskommelse 2021-03-13.
Stödrätter finns enligt SAM-ansökan till en areal av 29,47 ha och överföres på ny ägare.

Vesanföreningen

Jordbruksmarken ligger under avvattningsområde för Vesans avvattningsförening och årlig avgift för avvattningen ligger på 9 000 kr/år + moms.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2020 av Gunnar Jönsson. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 2 ha med ett virkesförråd om 250 m³sk. Skogsmarken utgörs av äldre hagmarksskog av ek samt yngre lövskog. Skogsbruksplanen är i första hand ett hjälpmedel vid denna försäljning att få överblick över ägoslagen och arealen för fastigheten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Besiktning av byggnader sker innan bud lämnas av sakkunnig besiktningsman, snickare, rörmakare eller liknande

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter