fbpx

Lantligt boende

Äldre gård i Bergslagen

Högsta bud

1 230 000 kr

Högstbjudande: 1 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
1,8 ha
Tomtområde
1,8 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Surahammar Liarsbo 1:8

Adress

Liarsbovägen 93 730 60 Ramnäs

Om fastigheten

Välbevarat äldre timmerhus utan moderniteter i utkanten av Bergslagen söker ägare för långvarig bekantskap. Den avstyckade gården ligger ensligt och vackert ca 35 km nordväst om Västerås och 14 mil från Stockholm. Önskar man lantligt boende och samtidigt har intresse av byggnadsvård är detta ett passande objekt.
Här har man ostördhet och naturen utanför dörren och här finns också plats för småskalig djurhållning och odling.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Vackert äldre timrat bostadshus i två plan med vind. Potatiskällare murad i gråsten under del av huset. I övrigt stensatt grundmur och krypgrund. Taket är klätt med tvåkupigt tegel och fönstren är kopplade 2-glasfönster. Invändigt har tiden stått stilla, här finns äkta kilsågade golv, kakelugnar och tapeter från sekelskiftet 1800-1900. Huset har behov av modernisering men många tidstypiska snickerier bör och kan med fördel sparas.
Avlopp och vatten saknas, likaså bredband och el.
På gården finns en brunn, troligen stensatt. Huset har ingen taxerad boarea men yttermåtten är ca 10x 8 m och invändigt finns 4 rum och kök. Ekonomibyggnaderna är ganska väl underhållna.

Ladugård

Timrad byggnad med plåttak, stenplint/stengrund, ca 32 x 9 m. Körbro upp på skullen.

Loge

Timrad byggnad med plåttak, stenplintsgrund. Ca 17 x 7 m.

Vagnslider

Byggnad med stenplintsgrund, träregelstomme klädd med stående panel och tegeltak. Ca 11 x 7 m.

Hönshus

Gammalt hönshus, timrat med tegeltak, ca 7 x 5 m.

Jaktstuga

Jaktstuga inredd med kilsågad lackad panel. Tilläggsisolerad med plats för kaminer. Timmerbyggnad på stengrund, tegeltak ca 6 x 6 m.

Härbre

Ett gammalt härbre, timrat på stengrund, tegeltak. Ca 5 x 4 m.

Mark

Fastighetens totala areal är 1,8 ha. Av dessa är ca 0,6 ha äldre gräsbeväxt odlingsmark och ca 0,5 ha är skog.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inte vid kontrolltillfället några forn- eller kulturlämningar. Strax utanför fastighetens gräns i sydöst finns en kulturlämning.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten berörs inte av några översikts-, områdes- eller detaljplaner. Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade nyckelbiotoper, reservat eller liknande skydd som inskränker på en köpares nyttjande av fastigheten.

Fastighetsgränser

Fastigheten är nybildad och gränsrör är fullt synliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Tillträde

Tillträde kan ske omgående eller enligt överenskommelse.

Friskrivningsklausul

Köparen är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten då fastigheten säljs av bolag.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter