fbpx

Lantbruk

Åkermark vid Sövestad

Försäljningssätt

Bud senast mån 12 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
24,3 ha
Tomtområde
24,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

YSTAD SÖVESTADBY 1:62

Adress

SÖVESTADBY 1:62 YSTAD

Om fastigheten

Obebyggd lantbruksfastighet med en samlad areal på ca 24 ha. God åkermark på ca 19 ha som till större del ligger i ett skifte. Betesmark på ca 4 ha. På fastigheten finns även ett mindre våtmarksområde med två sammanhängande dammar.

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Åkermark

God åkermark på ca 18,7 ha fördelat på ett större skifte på ca 16,7 ha samt två minde skiften på ca 1 ha vardera. Jorden ligger inom jordklass 7 och enligt SLU och HS lerhaltskarta ligger lerhalten runt 15-20 %.

Betesmark

Betesmark på ca 3,8 ha. Beläget i den norra delen av fastigheten i anslutning till våtmarken och dammarna. Nås enkelt via privat grusväg med vändplats.

Dammar och våtmark

I fastighetens nordöstra hörn finns nyligen anlagd våtmark på ca 0,45 ha med två sammanlhängande dammar. Skötselåtagande finns tecknat fram till och med 2024 och åtagandet övertas av köparen.​

Jordbruksarrende och stödrätter

Åkermarken är utarrenderad på ett treårigt arrende tom 2024-03-14. Stödrätter skall vid arrendets upphörande återlämnas till jordägaren.

Vägar

Fastigheten gränsar till allmän väg, väg 13. Avfart finns till privat grusväg med vändplats.

Byggander

Fastigheten är fri från byggnader.

Arealer

Arealen för hela fastigheten är 24,3 ha, enligt fastighetsregistret.

Arealen för all åkermark på på fastigheten är 18,74 ha, enligt blockkartan.
Arealen för all betesmark på på fastigheten är 3,81 ha, enligt blockkartan.
Arealen för all våtmark på fastigheten är 0,45 ha, enligt blockkartan.
Arealen för övrig mark på fastigheten är ca 1,3 ha, enligt uppmätning på karta.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Försäljningssätt

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2021-04-12. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Hamngatan 15, 271 43 Ystad, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvig.se. Märk kuvertet/ mailet: " Sövestadby", använd gärna vår budblankett. Det går även att skicka in bud direkt via vår webbsida, ludvig.se​. Sker ej återkoppling till budgivare inom 2 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.

Betalningsvilkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning i samband med kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 335 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 12 apr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter