Lantbruk

Åkermark vid Marby

Högstbjudande

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 3 jun

Visning

  • Spekulanter välkomnas att besiktiga marken på egen hand. Sedvanlig hänsyn visas till växande gröda och grannar med mera.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,9 ha
Åkermark
17,9 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORRKÖPING MARBY 1:5, del av

Adress

Marby 1:5, del av 60591 Norrköping

Om fastigheten

Tillfälle att förvärva ett obebyggt åkermarksskifte vid Marby strax öster om Norrköping. Den väl arronderade arealen omfattar totalt ca 17,9 ha och skiftet är lättillgängligt med gräns i söder mot Djurövägen.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Åkermark

Arealen åkermark uppgår enligt kartmätning till 17,9 ha och block-arealen enligt SAM-ansökan är 17,7 ha. Ägandet ligger väl samlat i ett skifte, utan brukningshinder och åtkomligt via Djurövägen i söder. Åkermarken är tillgänglig för blivande köpare från och med 2021-02-14.

Del av fastighet

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Lösings häradsallmänning

Inga mantal i Lösings Häradsallmänning följer med fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten (källa: Riksantikvarieämbetet).

Framtida exploatering

Ett mindre område av fastighetens nordöstra del är inritat i Norrköpings ​kommuns översiktsplan som en vision för framtida bostadsbebyggelse.

Vid Djurövägen är vatten, avlopp samt bredband nedgrävt för försörjning av ca 3 000 hushåll.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 162 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter