Lantbruk

Åkermark vid Borrby tuvor

Högstbjudande

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
7,1 ha
Tomtområde
7,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Simrishamn Borrby 46:52 del av (Åkermark)

Adress

Åkermark i Borrby 27635 Borrby

Om fastigheten

Åkermark om totalt ca 8,5 ha, varav det norra skiftet (Område 1) är på ca 3 ha, det södra skiftet (Område 2) är på ca 3,6 ha och det mellersta skiftet (område 3) är på ca 1,9 ha . Det norra skiftet nås från allmän väg samt samfälld väg (Borrby Ga:6) och det södra och mellersta skiftet nås från samfälld väg (Borrby Ga:6).

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Åkermark om totalt ca 8,5 ha, varav det norra skiftet (Område 1) är på ca 3 ha, det södra skiftet (Område 2) är på ca 3,6 ha och det mellersta skiftet (område 3) är på ca 1,9 ha . Det norra skiftet nås från allmän väg samt samfälld väg (Borrby Ga:6) och det södra och mellersta skiftet nås från samfälld väg (Borrby Ga:6).

Det södra skiftet har del i dikningsföretag.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande markens blockareal, ca 8,5 ha, följer med köpet.

Jordbruksarrende

Åkermarken är utarrenderad fram till och med 2020-03-13. Åkermarken skall avlämnas väl höstplöjd.

Byggnader

Inga byggnader finns på marken.

Arealer och gränser

Marken avser blå markering på bifogade kartor (Område1, 2 och 3).

Blockarealen uppgick 2018 till ca 8,5 ha för hela objektet.

Det norra skiftet ( Område 1) har en blockareal på 3,2 ha. Fastighetsgränsen kommer att följa nuvarande fastighetsgräns samt de markvägar som gränsar intill skiftet. Gränsen runt ekonomibyggnaderna och vindsnurran kommer dras på sådant vis att det ska gå att att köra runt dessa byggander. Den nya arealen på skiftet uppskattas till att bli ca 3 ha.

Det södra skiftet (Område 2) har en blockareal på 3,6 ha. Fastighetsgränsen kommer att följa nuvarande fastighetsgräns.

Det mellerstaskiftet (Område 3) har en blockareal på 1,96 ha. Fastighetsgränsen kommer att följa nuvarande fastighetsgräns i väst och syd, men ny fastighetsgräns kommer att dras runt gårdcentrumet inkl den bräsbeväxta ytan som finns söder om bygganderna.

Möjlighet finns även att förvärva område 4, ca 0,8 ha enligt uppmätning på fastighetskartan. På området finns en liten klarvattenkälla, marken är något kupperad och har ej brukats på flera år.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten och köparen står kostnaden för lantmäteriförrättningen. Områdena kan inte bilda egna fastigheter utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Lantmäteriförrättningen uppskattas till att ta ca 1 år.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Liknande fastigheter