Lantbruk

Åkermark Vättlösa

Utgångspris

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 4 Dec kl 00:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,6 ha
Åkermark
34,8 ha
Skogsmark
1,7 ha
Övrigmark
0,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Götene Alhultan 3:1

Adress

Alhultan Götene

Om fastigheten

Obebyggd jordbruksfastighet om totalt 36,6 ha varav ca 34,8 ha utgörs av åkermark väl samlat i ett skifte. Fastigheten är belägen i Vättlösa strax utanför Götene.

Bilder

Fakta

Åkermark

Den stödberättigade åkerarealen uppgår till ca 34,8 ha och ligger samlat i en ägofigur fördelat på tre block. Marken är systemtäckdikad i mitten av 1940-talet och i mitten av 1950-talet och är fungerande. Jorden domineras av lättlera med inslag av lättare jord/sandjord. Marken avlämnas med stubb och är tillgänglig för köparen från och med årsskiftet. ​

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen vilka kommer att överföras till köparen i god tid inför 2021-års SAM-ansökan.

Skogsmark

Ca 1,7 ha skogsmark fördelat på tre områden. Ett område har en areal om ca 1 ha där ungefär hälften utgörs av medelålders granskog och hälften kalmark som kommer att planteras av säljaren under hösten. Den GROT som finns i anslutning till detta området ingår i överlåtelsen. Resterande 0,7 ha är fördelat på två områden och domineras av al.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på förmedlingsobjektet(källa: SeSverige).

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är framtagna genom mätning på fastighetskarta samt SAM-ansökan. Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 36,65 ha.​

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 4 Dec kl 00:00

Utgångspris: 6 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter