fbpx

Lantbruk

Åkermark utanför Brantevik

Högstbjudande

14 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 28 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
32,8 ha
Tomtområde
32,8 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SIMRISHAMN SIMRIS 16:153 DEL AV

Adress

Styrmansgatan 27238 Brantevik

Om fastigheten

Högproduktiv åkermark om ca 33 ha. Marken ligger i direkt anslutning till det gamla fiskeläget Brantevik. Från åkermarkens höjder breder havet ut sig i en oändlighet och över bornholmsgattet kan man skymta Bornholm i horisonten. Fastigheten är fri från byggnader men möjligheterna finns här.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Högproduktiv åkermark om ca 32,8 ha, till största del inom jordklass 10. En mindre del, uppskattningsvis ca 2 ha, i den sydöstra delen av fastigheten ligger inom jordklass 6. Lerhalt runt 20-40 %, enligt SLU och HS lerhaltskarta, med den högre lerhalten i den nordöstra delen och den lägre lerhalten i den sydöstra delen, större delen av åkermarken ligger i mellanskiktet runt 25-30 %.

​Åkermarken ligger i fyra skiften, uppdelat av vägar.

Skifte 1, nordväst, 6,77 ha, enligt blockkartan.
Skifte 2, sydväst, 18,07 ha, enligt blockkartan.
Skifte 3, sydost, ca 5,4 ha, enligt uppmätning på karta.
Skifte 4, nordost, ca 2,6 ha, enligt uppmätning på karta.

Byggnader och bygglov

Marken ligger attraktivt till med närhet till Brantivik och bedårande havsutsikt. Inga byggnader eller bygglov finns på området. Det ligger på spekulanters ansvar att själva undersöka möjligheterna till att få bygglov.

Jordbruksarrende

Åkermarken är utarrenderad på ett ettårigt arrendekontrakt och löper 2020-03-14 - 2021-03-13. Arrendekontraktet är ej uppsagt.

Stödrätter

Stödrätter följer med fastigheten. Stödrätterna är uthyrda till arrendatorn och skall enligt arrendekontraktet återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Vägar

Åkermarken nås via allmänna vägar.

Arealer

Arealen för hela objektet är ca 34,8 ha, enligt uppmätning på karta. Se röd markering på bifogad karta.

Arealen för all åkermark på objektet är ca 32,8 ha enligt blockkartan och uppmätning på karta.

Vid önskemål om annan indelning av marken kontakta mäklaren för en diskussion.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, grannar samt växande gröda. Nyttja även gärna de flygfoton på objektet som finns på Ludvig och Co´s webbsida.​

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten, köparen och säljaren delar på kostnaden för lantmäteriförrättningen. Handläggning av ärendet har påbörjats

Försäljning

Utgångspris: 14 200 000 kr.

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2021-05-28. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

​Vid önskemål om annan indelning av marken kontakta mäklaren för en diskussion.

Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Storgatan 25, 272 31 Simrishamn, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvig.se. Märk kuvertet/ mailet: " Simris 16:153", använd gärna vår budblankett.. Det går även att skicka in bud direkt via vår webbsida, ludvig.se​. Sker ej återkoppling till budgivare inom 2 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.

​Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Tillträdet hålls inom 30 dagar efter det att lantmäterriförrättningen vunnit laga kraft.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 28 maj

Högstbjudande: 14 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter