fbpx

Lantbruk

Åkermark söder om Landsvägen

Högstbjudande

14 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 18 jun

Visning

  • Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, grannar samt växande gröda. Nyttja även gärna
    de flygfoton på objektet som finns på Ludvig och Co´s webbsida.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,3 ha
Tomtområde
29,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TRELLEBORG STORA BEDDINGE 15:3

Adress

Stora Beddinge

Om fastigheten

Ca. 29,3 ha åkermark i ett skifte med god arrondering inom jordklass 10. Lerhalt inom 12,5 – 22,5 % enligt SLU och HS lerhaltskarta. Skiftet nås via allmän väg längs hela södra och västra sidan. Fastigheten är fri från byggnader.

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Åkermark

Ca. 29,3 ha åkermark i ett skifte med god arrondering inom jordklass 10. Lerhalt inom 12,5 - 22,5 % enligt SLU och HS lerhaltskarta. Skiftet nås via allmän väg längs hela södra och västra sidan.

Areal
29,33 ha enl. taxering,
29,06 ha enl. blockkarta.

Arrende

Åkermarken ä utarrenderad enligt 3-årskontrakt t o m 2022-03-15. Arrendeavtalet är uppsagt. Åkermarken ska vid upphörandet återlämnas höstplöjd.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande åkermarksarealen återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Byggnader

​Fastigheten är fri från byggnader.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köpare fr.o.m. tillträdesdagen. ​

Fiberkabel

På fastigheten finns fiberkabel nedgrävd, för vidare information vänligen kontakta ansvarig mäklare.

Dikningsföretag

Stora Bedinge.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, grannar samt växande gröda. Nyttja även gärna
de flygfoton samt flygfilm på objektet som finns på Ludvig och Co´s webbsida.

Försäljning

Utgångspris: 14 800 000 kr.

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2021-06-18. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickas till
Ludvig & Co, att: Filippa Jönsson, Box 565, 201 25 Malmö, eller mailas till filippa.jonsson@ludvig.se.

Märk kuvertet/mailet:
"Stora Beddinge", använd gärna vår budblankett.

Sker ej återkoppling till budgivare inom 2 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.
Budgivaren skall efter avslutad budgivning vara beredd att teckna avtal, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.​

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse, köparen ges rätt att bruka åkermarken fr.o.m. arrendets upphörande, 2022-03-16.​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 638 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 18 jun

Högstbjudande: 14 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter