fbpx

Lantbruk

Åkermark om ca 16 ha

Högstbjudande

2 280 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
16,0 ha
Tomtområde
16,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av KUMLA GÖLINGE 1:1 (åkermark om ca 16 ha)

Adress

Gölinge 122 69291 Kumla

Om fastigheten

Åkermark om ca 16 ha säljes beläget i Gölinge i Kumla kommun. Markområdet säljes genom fastighetsreglering då det utgör en del av en fastighet.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Areal

Observera att det är en del av fastigheten som försäljs, och arealen som försäljs är en obebyggd del om ca 16 ha och består av 2 skiften. Se kartbilagor.
Observera även att 16 ha är uppskattat och att den slutliga arealen både kan bli större liksom mindre än den angivna arealen om 16 ha, och att köpare och säljare får tåla en viss differens. Enligt metrias karta är dock arealen för de två skiftena 16,28 ha, detta kan dock skilja sig mot lantmäteriets slutliga uppgifter.

Åkermark

Åkermarken har en areal om ca 16 ha och är uppdelad i två skiften. Huruvida täckdikning är utförd vet man inte, i vart fall är det inte utfört i modern tid.

Stödrätter

Inga stödrätter ingår i försäljningen.

Ang. försäljningen

Fastigheten (del av fastigheten) säljs genom fastighetsreglering, där man antingen reglerar in området i redan befintlig fastighet eller där man ansöker om att få bilda en ny fastighet.

Kostnaden för fastighetsregleringen

Köpare och säljare delar på kostnaden för fastighetsregleringen.

Äganderättens övergång / tillträde

Äganderättens övergång kommer att ske när fastighetregleringen vunnit laga kraft. Detta kan ta uppskattningsvis runt ett år från dess att ansökan kommit in till Lantmäteriet.

Brukande av marken

Från det att ett kontrakt skrivits finns möjlighet att komma överens om att köparen får nyttja den mark som regleringen gäller enligt ett separat avtal.

Intresseanmälan

Meddela fastighetsmäklaren snarast vid intresse genom att mail honom på: par.kallstrom@ludvig.se eller ring på telefonnummer 019-168398.

Taxeringsvärden

Observera att taxeringsvärdena gäller hela fastigheten och inte den delen som nu är utbjuden till försäljning. Det är upp till köparen att efter fastighetsregleringen ansöka om nytt taxeringsvärde för markområdet.

Pantbrev

Inga pantbrev kommer att följa med i försäljningen.

Servitut, nyttjanderätter och gemensamhetsanläggningar

Observera att de inskrivna servitut, nyttjanderätter och gemensamhetsanläggningar som finns antecknade på fastigheten Kumla Gölinge 1:1 inte per automatik följer med i fastighetsregleringen, nya servitut, nyttjanderätter och gemensamhetsanläggningar kan tillkomma.

Friskrivning

Fastigheten säljs med friskrivning mot brister och dolda fel då säljaren utgörs av ett dödsbo.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 023 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter