fbpx

Lantbruk

Åkermark norr om Onslunda

Högstbjudande

2 300 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd lantbruksfastighet med produktiv åkermark om ca 6 ha i ett skifte. Marken ligger inom jordklass 7 och 8.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

TOMELILLA ONSLUNDA 8:48

Totalareal
6,5 ha
Tomtområde
6,5 ha

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Åkermark

Produktiv åkermark om ca 6,5 ha i ett skifte. Marken ligger inom jordklass 7 och 8. Äldre men tillfredställande dränering, del av skiftet i väster dränerades 2014.​

Arrende

Åkermarken är utarrenderad. Arrendatorn avträder enligt överenskommelse.

Stödrätter

Systemet med stödrätter tas bort under 2023. Stödrätter regleras därmed ej inom överlåtelsen.

Byggnad

Objektet är fritt från byggnader.

Vägar

Objektet nås via grusväg från söder, tillika infartsväg till Onslunda 8:47, som ansluter till samfälld väg (Onslunda Ga:1). Vägen går delvis över Onslunda 8:21, denna del av vägen anges som samfälld väg i äldre lantmäteriakt, någon utredning kring detta är ej gjort.

Objektet gränsar i norr till infartsvägen till Onslunda 208:5.​

Trydeån

Trydeån rinner längs med fastighetens västra gräns. Jätteloka förekommer längs med ån.

Jakt och fiske

Jakträtten är upplåten inom arrendekontraktet och återgår därefter till jordägaren. Fiskerätten är ej utredd.

Areal

Arealen åkermark uppgår till 6,61 ha, enligt blockkartan från 2021.

Arealen för hela fastigheten uppgår till 6,48 ha, enligt fastighetsregistret.

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad med annan fastighet. Saminteckningen kommer att brytas och inga inteckningar följer med fastigheten. ​

Dikesföretag

Fastigheten har del i följande dikesföretag:
- Onslunda Varabäcks regleringsföretag.
- Nybroån.
- Onslunda norra df.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare, grannar, arrendator eventuell jakt samt växande gröda.

Försäljningssätt

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2023-02-17. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Östergatan 2, 273 30 Tomelilla, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvigfast.se. Märk kuvertet/ mailet: " Tomelilla Onslunda", använd gärna vår budblankett. Det går även att skicka in bud direkt via vår webbsida, ludvigfast.se. Sker ej återkoppling till budgivare inom 1 arbetsdag efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.​​​

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande del av köpeskillingen vid tillträdet.

Tillträde

Denna fastighet kommer att erbjudas tillträde efter överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 018 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter