Lantbruk

Åkermark Ledsjö​

Försäljningssätt

Bud senast fre 29 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,8 ha
Åkermark
11,0 ha
Övrigmark
0,8 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Götene Ledsjö 1:5

Adress

Ledsjö Götene

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva 11 ha åkermark fördelat på två brukningsskiften. Fastigheten är obebyggd och är belägen i Ledsjö.

Bilder

Fakta

Åkermark

Den stödberättigade åkerarealen uppgår till 10,92 ha och är fördelat på två skiften. Marken utgörs i huvudsak av moig lättlera och är systemtäckdikad i början av 1970-talet. Det södra skiftet​ har legat i putsad vall i fem år och det norra skiftet avlämnas höstplöjt.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen vilka kommer att överföras till köparen i god tid inför 2021-års SAM-ansökan.

Övrig mark

0,88 ha övrig mark som utgörs av mark invid ån, väg m.m.​

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.​

Fiske

Fastigheten gränsar till Dalaån med möjlighet till fiske. ​

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på förmedlingsobjektet källa: SeSverige).​​

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från fastighetsregistret och SAM-ansökan.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret ​uppgår till 11,87 ha.​

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande gröda.​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 60 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 29 jan

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter