Lantbruk

Åkermark i Svanshals!

Utgångspris

6 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 18 sep, kl 23:59

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,0 ha
Åkermark
20,0 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÖDESHÖG SVANSHALS 3:4 samt ÖDESHÖG SVANSHALS 3:5

Om fastigheten

20 ha åkermark i Svanshals utbjuds nu till försäljning. Marken ligger belägen strax söder om Tåkern och består till mestadels av mellanleror som är uppdelat i 2 angränsande skiften.
Köparen kan bruka marken från 15/3-2022. Till fastigheten följer mantal i Lysings häradsallmänning.
Visning sker på egen hand med sedvanlig respekt för omkringboende och växande gröda. Sista anbudsdag 18/9-2020

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Fastighetens åkermark består av 2 skiften. Jordarten är främst mellan leror.

Åkermarken är utarrenderad om ett 5 års-avtal som löper till 2022 03 14, arrendet är uppsagt och godkänt utav arrendatorn.

Stödrätter

För närvarande innehas stödrätterna utav arrendatorn, men ska enligt arrendeavtalet återgå till jordägaren vid arrendeförhållandets upphörande.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Lysings Häradsallmänning

Svanshals 3:4 har 0,5625 andel, Svanshals 3:5 har 0,1875 andel i Lysings häradsallmänning.
2017 gav mantalen totalt en utdelning om 13 725 kr.(fler år är ej redovisade)

Jakt

Jakten på fastigheten är upplåten med jordarrendet och tillfaller fastighetsägaren 2022 03 15.

Forn- och kulturlämningar

Fastighetens nordöstra del finns ett område om ca 5600 m2 som omfattas inom L2008:7606 Bytomt/gårdstomt. Källa: Riksantikvarieämbetet. För mer information gå in på Riksantikvarieämbetets hemsida och ta hjälp av tjänsten Fornsök.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett
långtgående ansvar att undersöka fastigheten och
förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller
genom konsult före köpet undersöka fastigheten och
därigenom skaffa sig kännedom om det skick i vari den
befinner sig. Syftet med uppgifterna är
att underlätta köparens besiktning av
fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om
fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste
själv hämta in uppgifter om fastigheten,
som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Fastighetsbildning

Köparen står för kostnaden av lagfart för köpet. Skulle köparen vilja fastighetsreglera fastigheten till redan ägd fastighet står köparen för förrättningskostnaden.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person, dock för juridisk person.

Visning

Spekulanter välkomnas att besiktiga marken på egen hand. Sedvanlig hänsyn visas till växande gröda, grannar, jakt mm. Vill du boka tid med fastighetsmäklaren för visning, välkommen att kontakta fastighetsmäklaren.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Städning

Marken lämnas utan särskild städning. Lös egendom som som tillhör säljaren och står kvar på tillträdesdagen tillfaller köparen utan kostnad. Notera att arrendatorn kan ha lös egendom på fastigheten fram till arrendets upphörande.

Arrende

Åkermarken är förnärvarande utarrenderad med skriftligt avtal tom 2022 03 14. Uppsägning är gjord och godkänd utav arrendatorn.

Arealuppgifter

Enligt taxeringsinformationen
20 ha åkermark
Enligt uppmätning på fastighetskarta, Metria, Se Sverige
20,18 ha (201 800 kvm)
Enligt total registrerad areal i fastighetsregistret
19,3019 ha (193019 kvm totalt)

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 150 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter