fbpx

Lantbruk

Åkermark i södra Slimminge

Högsta bud

16 000 000 kr

Utgångspris: 15 600 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Bud senast fre 26 maj

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Välskött åkermark om ca 39 ha, varav två större skiften på ca 15 ha vardera. Beläget i södra Slimminge.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SKURUP SLIMMINGE 7:1 del av, 6:12, 6:15 och 14:10

Adress

Del av Slimminge 7:1 m.fl 27492 Skurup

Totalareal
39,1 ha
Tomtområde
39,1 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Produktiv åkermark om ca 39,1 ha. varav två större skiften på ca 15 ha vardera. Marken ligger inom jordklass 7 i södra Slimminge.

Större delar av åkermarken täckdikades på 80-talet . Slimminge 14:10 har lutning och är självdrännerande.

Jordbruksdrift

Jordbruksmarken brukas av jordägaren. Jordägaren avflyttar efter 2023 års skörd eller enligt överenskommelse.

För att reglera brukandet av marken i det fall lantmäteriförrättningen inte är klar till vårbruket 2024, kommer arrendekontrakt tecknas mellan köpare och säljare.

Arealer

Åkermarkens areal är ca 39,1 ha, enligt blockkartan från 2023. En mindre åkermarksareal, några 100 kvm, närmast gårdscentrat som ska bli tomtmark har då räknats av från angiven blockareal.

Objektets totala areal är ca 39,8 ha, enligt uppmätning på Lantmäteriet digitala karta.​

Objektets totala areal är ca 38,48 ha, enligt beräkning av arealen i fastighetsregistret.

Areal per fastighet :

SLIMMINGE 7:1 del av, 30,33 ha enligt fastighetsregistret samt avräkning av arealen för gårdscentrat som säljaren behåller (bedömt ca 4500 kvm.).

SLIMMINGE 6:12, 4,4 ha, enligt fastighetsregistret.

SLIMMINGE 6:15, 1,2 ha, enligt fastighetsregistret.

SLIMMINGE 14:10, 2,55 ha, enligt fastighetsregistret.​​

Jakt

Muntligen upplåten under nuvarande jaktår. Jakträtten tillfaller därefter köparen.

Byggander

Någon byggnad finns ej på objektet.

Vägar

Åkermarken nås via allmän väg samt enskild väg som förvaltas av vägförening.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, grannar samt växande gröda.

Inteckningar

Pantbrev följer ej med objektet.

Dikesföretag

​Skriftlig överenskommelse finns att fastighetsägaren skall betala 10% av rensningskostnaden på ca 650 meter, medströms av Skivarpsån.

​Det finns ett även ett äldre dikesföretag, Hylteberga och Slimminge.​

Lantmäteriförrättning

Försäljningen berör flera fastigheter samt del av fastighet och en lantmäteriförrättning krävs för att ändra i fastighetsbilden. Köpare kan antingen fastighetsreglera all mark till en av köparen ägd fastighet i Skurups kommun alternativt söka lagfart på en av fastigheterna och sedan reglera in övrig markareal i denna fastighet. Kostnaderna för lantmäteriförrättningen delas av köpare och säljare. Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad i februari 2023.

Försäljningssätt

Utgångspris: 15 600 000

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2023-05-26. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickas till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Kyrkogatan 25, 274 34 Skurup, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvigfast.se. Märk kuvertet/ mailet: " SKURUP SLIMMINGE", använd gärna vår budblankett. Det går även att skicka in bud direkt via vår webbsida, ludvigfast.se. Sker ej återkoppling till budgivare inom 1 arbetsdag efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.

Betalningsvillkor och tillträde

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande del av köpeskillingen vid tillträdet.

Tillträde kan hållas först efter att lantmäteriförrättningen gått igenom och vunnit laga kraft. Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad i februari 2022.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 26 maj

Utgångspris: 15 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter