Lantbruk

Åkermark i Simris

Högstbjudande

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 20 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
7,0 ha
Tomtområde
7,0 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SIMRISHAMN SIMRIS 15:8

Om fastigheten

Bra åkermark om ca 9 ha inom jordklass 10. Fastigheten utgörs av åkermark i två intilliggande skiften och är belägen mellan Brantevik och Simris.

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Åkermark

Högproduktiv åkermark om ca 9 ha inom jordklass 10. Lerhalt runt 15-30 %, med den lättare jorden i söder och den tyngre jorden i norr. Åkermarken ligger i 2 skiften som delas av väg.​

Jordbruksarrende

Åkermarken är utarrenderad tom 2021-03-13. Marken avlämnas höstplöjd eller enligt överenskommelse.​

Stödrätter

Inga stödrätter följer med fastigheten.​

Arealer

​Arealen för hela fastigheten enligt fastighetsregitret är 7 ha.
Arealen för hela fastigheten enligt uppmätning på lantmäteriets fastighestkarta ​är ca 9,2 ha.
Arealen för åkermarken enligt uppmätning på lantmäteriets fastighestkarta ​är ca 8,8 ha.
Arealen enligt arrendekontraktet är 8,7 ha. ​

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt, växande gröda samt betesdjur.

Försäljningssätt

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2020-04-20. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Storgatan 25, 272 31 Simrishamn, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvig.se. Märk kuvertet/ mailet: " Simris 15:8" Sker ej återkoppling till budgivare inom 3 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit. Använd gärna vår budblankett.​

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter