fbpx

Åkermark i Kabbarp

Högstbjudande

6 100 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 29 feb kl 23:59

Anmäl intresse

Om fastigheten

Högproduktiv åkermark fördelat på två skiften inom jordklass 10 om ca 12 ha i Kabbarp, strax väster om Staffanstorp.

Anbud skall vara ansvarig fastighetsmäklare tillhanda senast 2024-02-29 Kl. 23:59.

Vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare för fullständigt prospekt.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

STAFFANSTORP KABBARP 3:10

Totalareal
11,9 ha
Tomtområde
11,9 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetsregisterutdrag om ca 12,12 ha, och enligt fastighetskarta om 11,91 ha.

Åkermark

Åkermark om jordklass 10 fördelat på två skiften med god arrondering. Lerhalt inom 15 - 20 % enligt SLU och HS's lerhaltskarta. Skiftena nås via allmän väg, Gamla Trelleborgsvägen, längs hela östra sidan. Åkermarken är dränerad på 70/80-talet, plastslang nedlagd.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad på 2-årigt avtal till och med 2026-03-14, med ett års uppsägningstid.
Det finns eventuellt möjlighet att få tillgång till marken tidigare. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer information.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köpare fr.o.m. tillträdesdagen. ​

Dikningsföretag

Del i dikningsföretag:
Åkarp, Hjerup och Kabbarp,
Nr 3 och 5 Kabbarp.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, grannar samt växande gröda. Nyttja även gärna
de flygfoton på objektet som finns.

Besiktning och undersökningsplikt

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren med ansvarig mäklare. Intressenter får på egen hand besiktiga marken. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda, pågående jakt och liknande.

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som denne kan grunda sitt köpbeslut på.

Försäljningssätt

Utgångspris: 6 100 000 kr.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Anbud skickas till emma.hansell@ludvigfast.se alt postas till Ludvig & Co, att: Emma Hansell, Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg.

Märk mailet/ kuvertet:
"Kabbarp", använd gärna vår budblankett.

Anbud skall vara oss tillhanda SENAST 2024-02-29 kl. 23:59.

Sker ej återkoppling till budgivare inom 3 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.
Budgivaren skall efter avslutad budgivning vara beredd att teckna avtal, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.​

Tillträde

Efter överenskommelse.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten.

Lagfart

Köparen ska betala alla lagfarts -och inteckningskostnader i anledning av köparens förvärv

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 29 feb kl 23:59

Högstbjudande: 6 100 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter