Lantbruk

Åkermark i ett skifte

Försäljningssätt

Bud

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
22,4 ha
Tomtområde
22,4 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TOMELILLA NEDRABY 9:2

Adress

Nedraby Tomelilla

Om fastigheten

Obebyggd lantbruksfastighet i ett stort och samlat skifte på 22 ha, varav 18 ha bördig åkermark och 2 ha betesmark intill Nybroån. Jakt- och fiskerätt.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Bördig åkermark med en sammanhållen areal som skapar ett stort skifte på ca 18 ha. Lerhalten uppgår till runt 10-12,5 %. Jordklassificering saknas på vissa delar av fastigheten, den norra delen ligger inom jordklass 5 och den södra delen saknar angivelse men uppskattats till att motsvara den intilliggande jordklass 8. Marken har delvis en lätt lutning ner mot Nybroån.

Betesmark

På fastigheten finns två skiften med betesmark, vardera på ca 1 ha och i direktkontakt med vatten i Nybroån.

Jakt

Möjlighet till jakt på fastigheten med gott om vilt i området. Jakträtten är upplåten i arrendekontraktet tom 2020-12-31.

Nybroån

Fastigheten gränsar i norr i och intill Nybroån.

Jordbruksarrende

Jordbruksarrende på 3 år finns tecknat för perioden 2018-03-14 - 2021-03-13. Uppsägning sker i samband med kontraktsskrivning och tidigare tillgång till marken är möjlig efter överenskommelse.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande blockarealen följer med fastigheten.

Arealer

Vattenskyddsområde

Fastigheten ligger delvis inom vattenskyddsområde. Tillstånd krävs för att använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområdet och bestämmelserna för vattenskyddsområdet kan komma att justeras. Ystad kommun arbetar med att revidera nuvarande bestämmelser. Av den totala åkerarealen på ca 18 ha ligger ca 11,5 ha inom vattenskyddsområdet och ca 6,5 ha utanför vattenskyddsområdet. Betesmarken på ca 2 ha ligger inom vattenskyddsområdet.

Byggnader

Inga byggnader följer med fastigheten.

Väg

Servitut gällande väg kommer att skrivas in i samband med kontraktsskrivning. Vägen som fastigheten kommer kunna nyttja är den väg som går från Fårarpsvägen och fram till fastigheten i dess sydvästra hörn.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt, växande gröda samt betesdjur.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 150 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter