fbpx

Lantbruk

Åkermark i Bollerup

Högstbjudande

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 20 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,3 ha
Tomtområde
9,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TOMELILLA BOLLERUP 36:2

Adress

Bollerup 3602 27394 Tomelilla

Om fastigheten

Högklassig åkermark i ett fint skifte. Ca 9 ha.

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Åkermark

Bördig åkermark med god arrondering i ett skifte. Åkerareal på 9,13 ha, enligt blockkartan 2021. Åkermarken ligger inom jordklass 10 och 9. Lerhalt runt 19-30 % enligt markkartering.

​Åkermarken nås från väg i öster.

Areal

Objektets totala areal är ca 9,3 ha, enligt uppmätning på karta. Åkermarkens areal är 9,13 ha. enligt blockkartan från 2021. Se röd markering på karta.

​Dikningsföretag

Objektet berörs av dikesföretag.
-Tosterupsån regl.
-Avloppsdike rör. Henriksfält, Glemminge, Tosterup och Bollerup.
-Henriksfält - Bollerups vattenavledningsföretag
-Bollerups diknf. 1 och 2

Jordens brukning

Objektet brukas idag av jordägaren.

Köpare kommer ges möjlighet att själv höstså eller att överta åkermarken utifrån överenskommelse med jordägaren. Idag odlas raps på objektet. Brukandet av marken kommer att regleras genom ett marknadsmässigt arrende, i väntan på att lantmäteriförrättningen skall bli klar.

Stödrätter

Stödrätter följer med objektet.

Byggnader

Inga byggnader finns på objektet.

Vägar

Åkermarken nås via enskild väg i NO. Vägsamfällighet förvaltar vägen

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, grannar samt växande gröda.

Pantbrev

Pantbrev följer ej med objektet.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller del av fastighet och en lantmäteriförrättning krävs för att ändra i fastighetsbilden. Köpare måste kunna fastighetsreglera marken till en av köparen ägd fastighet i Tomelilla kommun. Kostnaderna för lantmäteriförrättningen delas av köpare och säljare.

Försäljningssätt

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2021-08-20. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Östergatan 2, 273 30 Tomelilla, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvig.se. Märk kuvertet/ mailet: " BOLLERUP", använd gärna vår budblankett. Det går även att skicka in bud direkt via vår webbsida, ludvig.se. Sker ej återkoppling till budgivare inom 2 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning i samband med kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Tillträdet hålls inom 30 dagar efter det att lantmäterriförrättningen vunnit laga kraft.

Budgivaren skall efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 20 aug

Högstbjudande: 4 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter