Lantbruk

Åkermark i Blästorp

Högstbjudande

22 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 20 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,0 ha
Tomtområde
48,0 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SIMRISHAMN BLÄSTORP 2:18 & 20:1

Om fastigheten

Högproduktiv åkermark om ca 48 ha inom jordklass 10. Åkerskiftena ligger väl samlade med en god arrondering. Fastigheten är fri från byggnader.

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Åkermark

Högproduktiv åkermark om ca 48 ha. Jorden ligger inom klass 10 och håller en lerhalt runt 12-18 %. Alla skiften ligger väl samlade med en god arrondering. Tillfredställande dränering.

Jordbruksarrende

Åkermarken är utarrenderad tom 2021-03-13. Marken avlämnas höstplöjd eller enligt överenskommelse.

Stödrätter

Stödrätter för ca 48 ha följer med fastigheten. Stödrätterna innehas av arrendatorn, men skall enligt arrendekontraktet återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Vägar

Åkermarken nås via vägar inom vägsamfällighet. Fastigheterna har 148 andelar av 750 (19,7%) i Blästorp bys vägsamf. Två mindre vägar som leder fram till två avstyckade gårdar finns på fastigheten, underhåll av dess sköts av husägarna.

Byggnader

Inga byggnader följer med fastigheten.

Arealer

Enligt fastighetsregistret uppgår den total arealen för fastigheterna till 47,35 ha.
Enligt lantmäteriets ekonomiska karta uppgår den total arealen för fastigheterna till ca 50 ha.
Enligt uppmätning på blockkartan och lantmäteriets ekonomiska karta uppgår arealen åkermark till ca 48 ha.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt, växande gröda samt betesdjur.

Försäljningssätt

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2020-04-20. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Storgatan 25, 272 31 Simrishamn, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvig.se. Märk kuvertet/ mailet: " Blästorp" Sker ej återkoppling till budgivare inom 3 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit. Använd gärna vår budblankett.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 617 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss