fbpx

Lantbruk

Åkermark – Folkestorp

Högstbjudande

4 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 21 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
13,7 ha
Tomtområde
13,7 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

YSTAD FOLKESTORP 8:2

Adress

Folkestorp

Om fastigheten

Jordbruksmark inom jordklass 9 om ca. 13,7 ha i Folkestorp strax norr om Ystad. Tillgänglig för köpare fr.o.m. avslutad skörd under hösten 2021.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Areal

Total areal om ca. 13,7 ha varav ca. 12 ha åkermark, ca. 1 ha betesmark och ca. 1 ha övrig mark.

Åkermark

Åkermark inom jordklass 9 om ca. 12 ha fördelat på två skifte. Ett större skifte söder om Norra Folkestorpsvägen samt ett mindre skifte norr om vägen. Lerhalt inom 15 - 22,5 % enligt SLU och HS lerhaltskarta. Skiftena nås via allmän vägg.

Arrende

Åkermarken är idag utarrenderad. Arrendet är uppsagt och möjlighet finns för tilltänkt köpare att bruka marken fr.o.m. det att arrendatorn under hösten 2021 avslutat sin skörd.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande arealen tillfaller fastighetsägaren vid arrendets upphörande.

Byggnader

​Fastigheten är fri från byggnader.

Jakt

Jakträtt tillfaller fastighetsägaren vid arrendets upphörande, hösten 2021.

Dikningsföretag

Öja - Folkestorp
Nr 3 Folkestorp och nr 14 Bussjö m fl hemman
Bussjö och Folkestorp

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, grannar samt växande gröda. Nyttja även gärna
de flygfoton samt flygfilm på objektet som finns på Ludvig och Co´s webbsida.

Försäljning

Utgångspris: 4 800 000 kr.

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2021-06-21. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickas till
Ludvig & Co, att: Filippa Jönsson, Box 565, 201 25 Malmö, eller mailas till filippa.jonsson@ludvig.se.

Märk kuvertet/mailet:
"Ystad Folkestorp", använd gärna vår budblankett.

Sker ej återkoppling till budgivare inom 2 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.
Budgivaren skall efter avslutad budgivning vara beredd att teckna avtal, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.​

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Köparen ges rätt att bruka åkermarken fr.o.m. arrendets upphörande efter avslutad skörd 2021.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 21 jun

Högstbjudande: 4 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter