fbpx

Lantbruk

Åkermark – Eldsberga

Högstbjudande

12 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 17 jan

Anmäl intresse

Om fastigheten

Försäljningen avser endast åkermark. Marken är välarronderad med bra produktivitet i ett mycket attraktivt läge endast 20 minuter ifrån centrala Halmstad. Marken har brukats av arrendator där både spannmål och potatis odlats. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HALMSTAD Eldsberga 7:5, 7:6 Alslöv 4:5, 4:6, 4:7 Perstorp 2:7, 2:8, 2:9

Adress

Perstorp Hede 559 30597 Eldsberga

Totalareal
50,0 ha
Åkermark
50,0 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Jakt

Jakträtt fri för köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

All kontakt sker enligt önskemål från
fastighetsägaren med ansvarig mäklare.
Intressenter får på egen hand besiktiga marken efter kontakt med mäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda, pågående jakt och liknande.

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att

på egen hand eller genom konsult före köpet
undersöka fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Åkermarken som säljs består av flera olika fastigheter där vissa av dessa nyligen genomgått en lantmäteriförrättning om avstyckning (se rödmarkereat område på bifogad kartbild). Samtliga fastighetsbeteckningar säljes tillsammans. Kvarvarande del efter genomförd lantmäteriförrättning är ca 50,6 ha enligt lantmäteriet.

Åkermark

Åkermarken är delvis belägen i svag sluttning ner mot ett mindre vattendrag, vilket ger en viss variation i jordstrukturen. På åkermarken har tidigare odlats spannmål samt potatis. Dränering av äldre modell där visst renoveringsbehov finns.

Arrende/nyttjanderätter

All jordbruksmark är utarrenderad fram till 2023-12-31. Därefter är arrendeavtalet uppsagt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 067 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 17 jan

Högstbjudande: 12 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter