fbpx

Lantbruk

Åkermark av mycket god sort!

Utgångspris

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 30 jun kl 23:59

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,0 ha
Tomtområde
25,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VADSTENA (del av)GRANBY 2:4 - GRANBY 8:1 - KLOSTERSTAD 4:1 - KLOSTERSTAD 5:1

Adress

Granby Södergården 405 59294 Vadstena

Om fastigheten

Som rubriken lyder utbjuds nu åkermark av mycket god sort. Åkerarealen är ca 24 ha och och arronderar väl med 3 skiften som angränsar till varandra. Består till mestadels av sandig morän samt lerig morän.
I försäljningsområdet följer även ca 1 ha skogsmark belägen i 3 skiften vid den såkallat, ’Fyllamossen’. Utarrenderat tom 14/3-2022.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Åkermarken arronderar 3 skiften som angränsar till varandra och är lätt tillgängliga. Består till mestadels av sandig morän samt lerig morän (enl SGU). Åkermarken kommer enligt skriftlig överenskommelse lämnas höstplöjd.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad med skriftligt arrendekontrakt om 1 år tom 14/3-2022, arrendekontraktet samt uppsägningen finns skriftlig.

Stödrätter

På den utarrenderade jordbruksmarken äger jordägaren stödrätterna, totalt 24,47 st. Dessa skall, som framgår av arrendeavtalet, återlämnas till jordägaren vid arrendeförhållandets upphörande utan någon ersättning från någondera part.

Skog

Till fastigheten hör skogsmark om ca 1 ha i ''Fyllamossen''.

Jakt

Jakten förfogas av jordägaren.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett
långtgående ansvar att undersöka fastigheten och
förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller
genom konsult före köpet undersöka fastigheten och
därigenom skaffa sig kännedom om det skick i vari den
befinner sig.
Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för
eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i
objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är
endast att underlätta köparens besiktning av
fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om
fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste
ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten,
som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person, däremot för juridisk person.

Fastighetsbildning

Det pågår en fastighetsbildning där det styckas av 2 stycken bostadsfastigheter. Beslutet förväntas vinna laga kraft juni-21
Kartskissen visar de nya beslutade gränserna runt gårdsbilden som inte följer försäljningsdelen.

Fastigheter

Försäljningen avser
Vadstena Granby 2:4
Vadstena Granby 8:1
Vadstena Klosterstad 5:1
Vadstena Klosterstad 4:1
Klosterstad 5:1 respektive 4:1 är andelsfastighet.

Visning

Spekulanter välkomnas att besiktiga marken på egen hand. Sedvanlig hänsyn visas till växande gröda, grannar mm. Vill du boka tid med fastighetsmäklaren för visning, välkommen att kontakta fastighetsmäklaren.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 30 jun kl 23:59

Utgångspris: 8 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter