fbpx

Skogsfastighet

Åker och skog Torsås Appleryd, 22 ha

Högstbjudande

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 17 maj kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
22,2 ha
Övrigmark
0,9 ha
Åkermark
3,8 ha
Skogsmark
17,5 ha
Virkesförråd
2 778 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

TORSÅS APPLERYD 2:9

Om fastigheten

Fastigheten består av två skiften med en skogsareal om 17,5 ha.
Totalt virkesförråd om 2 780 m³sk vilket motsvarar 159 m³sk/ha.
På fastigheten finns cirka 4 ha åkermark.
För närvarande odlas vall. Flera försäljningsalternativ.

Utgångspris: 2 500 000 kronor.
Bud senast: 2021-05-17.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten Torsås Appleryd 2:9 är beläget i södra delen av Torsås kommun, nära Brömsebro.
Ny skogsbruksplan från februari 2021, upprättad av Södra skog.
Fastigheten består av två skiften med en skogsareal om 17,5 ha.
Sammanställning av fastigheten ger ett totalt virkesförråd om 2 780 m³sk vilket motsvarar 159 m³sk/ha.
Huggningsklasserna S1/S2 anger en skogsvolym om 1 570 m³sk.
God bonitet om nästan 10 m³sk/ha. Se bifogad skogsbruksplan, sidan 7 m. fl.
Flera försäljningsalternativ.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten blir tillgänglig för ny ägare 2021-07-01.
Goda jaktmöjligheter för älg, rådjur och vildsvin.

Åkermark

På fastigheten finns cirka 3,8 ha åkermark.
För närvarande odlas vall.
Utarrenderat till och med 2022.
Stödrätter kan ingå i överlåtelsen.
Årlig arrendeavgäld är 10 080 kronor exklusive moms.
Fiberledning nyligen nedgrävd i kant med Applerydsvägen.

Vägar

Viss förstärkning med väggrus samt trumma är utförd vid fastighetens skogsväg.
Skötsel av skogsvägar sker gemensamt.

Försäljningsalternativ

1. Hela fastigheten.

2. Skogsskiftet.

3. Åkermarksskiftet, inklusive viss skogsareal.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns odlingsrösen dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.
Delförvärv förutsätter att köparen äger fastighet taxerad som lantbruksenhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 20 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 17 maj kl 16:00

Högstbjudande: 2 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter