fbpx

Lantbruk

Åker – och betesmark – Östra Ljungby

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd jordbruksmark belägen strax utanför Östra Ljungby. 21,5 ha åkermark och 1 ha betesmark. Marken är väl samlad och fördelad på två skiften och vackert inramad av Pinnån. Marken nyttjas idag som bete. Stödrätter motsvarande sökbar areal medföljer i överlåtelsen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KLIPPAN HAGLEKULLA 1:2, del av

Adress

Haglekulla 4436 26494 Klippan

Totalareal
22,5 ha
Tomtområde
22,5 ha

Bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området behöver fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Visning

Besiktning av markområdet kan ske på egen hand med hänsyn tagen till markägare och eventuella betesdjur. Önskas visning kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Arealuppgifter

21,5 ha åkermark och 1 ha betesmark. Marken är väl samlad och fördelad på två skiften och vackert inramad av Pinnån. Marken nyttjas idag som bete. Stödrätter motsvarande sökbar areal medföljer i överlåtelsen.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter