fbpx

Skogsfastighet

Åbrolla – Osby. 80 ha

Högstbjudande

12 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 15 Dec kl 08:00

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
80,0 ha
Tomtområde
80,0 ha
Virkesförråd
11 104 m3sk
Boyta
120 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OSBY ÅBROLLA 1:3

Adress

Åbrolla 1241 28396 Killeberg

Om fastigheten

Inbjudande brukningscentrum utmed grusvägen, endast tio minuter från Osby. Vackert belägen utmed Åbrolla-sjön, uppe på en höjd med sjöutsikt. Stort rymligt boningshus med anor från 1800 -talet. Omgivning med öppna, hävdade betesmarker och grova lövträd. Omgärdat av vackra stenmurar i en fri, naturskön miljö.
Exceptionellt välskött skog som domineras av granskog på frisk mark med god bonitet. 92 % gran och bonitet om 9,5 m3sk/ha/år.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020-07-06. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 61,1 ha med ett uppskattat virkesförråd om 11 104 m3sk, vilket ger ett medeltal om 182 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 7 359 m³sk. Trädslagsfördelningen är 92 % gran, 2 % tall, 6 % löv. Medelboniteten är beräknad till 9,5 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 401 m³sk. Jämn åldersfördelning från 5 - 120 år.

Skogsvård

Skogen är exemplariskt välskött och inget behov av röjning eller plantering föreligger. Väletablerat vägnät ger god tillgång till fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Boningshus

Bostadshus med anor från 1800-talet. 120 kvm. Rest under tak av eternit med fasad av stående, rödmålad träpanel. Tvåglasfönster.
Nedre plan i huset inrymmer hall och en mindre toalett. Tre sovrum. En stor salong, vardagsrum. Lantkök från 2006 där den gamla köksspisen bevarats och är godkänd att elda i. I anslutning till köket finns en farstu och toalett och dusch.
Övre plan inrymmer två stora sovrum och en korridor, hall.
Det finns källare under hela huset. 70 kvm. rymlig källare med väl tilltagen takhöjd.

Vatten och Avlopp

Vatten från egen brunn. Avloppet byttes i sin helhet 2017 och är godkänt. Trekammarbrunn med infiltration.

Uppvärmning - Jordvärme

Vattenburet värmesystem med bergvärme från 2006.

Fiber

Fiber är framdraget och installerat i huset.

Ladugård

Rest under tak av eternit med fasad av stående, rödmålad träpanel. Ca 230 kvm.

Garage

Garagebyggnad om ca 30 kvm. Rest under plåttak. fasad av rödmålad, stående träpanel.

Betesmark

Vacker, naturskön betesmark och vall om 12 ha. omgärdas av vackra stenmurar och grova lövträd.

Arrende/nyttjanderätter

Muntligt arrende finns på betesmarken idag med arrendator som har köttdjur.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen den 1e juli 2022.

Stödrätter

Det finns stödrätter på betesmarken och de följer gården.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker med ansvarig fastighetsmäklare, Mikael Pålsson.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, jakt samt skog.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetskarta: 79,96 ha.
Areal enligt fastighetsregister: 77,08 ha.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 175 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 15 Dec kl 08:00

Högstbjudande: 12 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter