fbpx

96 ha Blekingeskog

Högsta bud

9 800 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 108.6 ton/ha

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet utanför Belganet i Ronneby kommun. 96 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 11 000 m3sk. Bonitet 8,7 m3sk per ha och år. Bra vägnät, fin arrondering och strand mot flera sjöar. Jakt och fiskerätt.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

RONNEBY HUNNAMÅLA 1:100

Totalareal
170,9 ha
Tomtområde
170,9 ha
Virkesförråd
11 022 m3sk
Total tillväxt/år
617 m3sk
Kolförråd/ha
108.6 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Välkommen

Fastigheten ligger strax väster om Belganet och består av ett sammanhängande skifte. Fastigheten har god tillgång på vägar och fin arrondering.

Del av fastighet - lantmäteriförrättning krävs

Objektet är en del av fastigheten Ronneby Hunnamåla 1:100. Objektet kan antingen fastighetsregleras till en av köparen ägd fastighet eller styckas av till en egen fastighet. Köparen ska stå kostnaden för lantmäteriförrättningen.

Undersökning av fastigheten

Då fastigheten inte innehåller några byggnader kommer inte någon särskild visning att hållas utan spekulanter kan besöka fastigheten på egen hand. Hänsyn ska visas till grannar och eventuell pågående jakt.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som enligt Jordförvärvslagstiftningen klassas som glesbygd. Det innebär att även fysisk person kan komma att behöva förvärvstillstånd.

Gårdskartan

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Södra i maj 2023. Siffrorna som redovisas är uppräknade med ett års tillväxt.

Naturvärden

På fastigheten finns ett område(i avdelning 1 och 2) som identifierats som objekt med höga naturvärden av Skogsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det flera fornlämningar och kulturhistoriska lämningar:
I fastighetens sydvästra hörn (avdelning 55) ligger lämningar efter Nickatorpet (möjlig fornlämning bestående av en husgrund och fossil åkermark).
Ungefär mitt på fastigheten (avdelning 33) ligger en annan torplämning med två husgrunder och fossil åkermark (möjlig fornlämning).
I fastighetens nordöstra hörn (avdelning 14) finns resterna av en tjärränna (fornlämning).
Utöver dessa registrerade kulturhistoriska lämningar finns rester efter ytterligare två tjärrännor (i avdelningarna 18 och 54).

Jakt

Fastigheten ingår i Backaryds älgskötselområde.

Jakträtten är inte upplåten utan följer fastigheten vid tillträdet.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i sjöarna Fjärsten, Långegyl, Sundsjön, Strömsjögyl och Strömsjön. Fisket är samfällt.

Fastigheten har i nuläget även fiskerätt i Bräkneån och detta kan eventuellt följa med till den nya ägaren.

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggningen Ronneby Bälganet GA:2 som förvaltas av Norra Belganets samfällighetsförening. Det är vägen som går fram till fastigheten och vägen snöröjes inte.

Vägarna inne på fastigheten är privata.

Taxeringsvärden

Eftersom försäljningen avser del av fastighet så redovisas inte några taxeringsvärden.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger väster om Belganet i norra delen av Ronneby kommun, se bifogade kartor. Använd gärna Gårdskartan för att hitta till fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter