Lantbruk

94 ha mark i Östervåla

Högstbjudande

5 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 3 Nov

Visning

  • Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.
    Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
93,7 ha
Tomtområde
93,7 ha
Virkesförråd
10 057 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HEBY ETTINGA 9:1

Adress

Lagbo 215 74046 Östervåla

Om fastigheten

Egendomen omfattar 70 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på drygt 10 000 m3sk och 21 ha åkermark samt 3 ha övrig mark . Arealen fördelar sig på två skiften ett par km öster och norr om Östervåla, 5 mil nordväst om Uppsala. Bud på separat skifte beaktas.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Torp och drängstuga

Gårdens två bostadsbyggnader har låg standard, avlopp och centralvärme saknas, de hyrs ut till fritidsboende. Säljarna avser att förbehålla hyresrätten för hyrestagarna med ca 2 000 kvm tomt så länge de önskar och kan. Hyresintäkt är 7 000 kr/ år, hyresgästerna står för samtliga kostnader kopplade till byggnaderna och boendet. Det går bra att göra en exteriör besiktning av dessa byggnader om hyresgästen ej finns på plats.

Ladugård/lider/förråd

Äldre ekonomibyggnad med eftersatt underhåll. Byggnaderna är olåsta så det går att kika på dem invändigt men men var uppmärksam på att skicket är dåligt.

Inägomark

All åkermark ligger på hemskiftet och har en normal produktionsförmåga för området enligt taxeringen. Marken är upplåten till 2021-03-31, arrendeintäkt är 27 430 kr inkl moms/år. Överenskommelse om arrendets upphörande är träffat med arrendatorn.

Jakt

Nyttjanderätten av all jakt är upplåten till Sjögrändens jaktklubb, upplåtelsen gäller tills vidare och har sex månaders uppsägningstid. Intäkten är 25 kr/ha och år.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Mellaskog 2017 och uppräknad med tillväxt för tre säsonger.
Av fastighetens totala areal om 98,4 ha utgörs 70,7 ha av produktiv skogsmark. Den totala volymen uppskattas till ca: 10 057 m3sk och utgörs av 45 % tall, 33 % gran och 21 % löv.
Mellanskog har varit säljarens rådgivare beträffande skogsavverkning och dess virkesköpare, kontaktperson på Mellanskog är Johan Agu 010-482 81 53 .
En köpare skall vara väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 136 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter