fbpx

Skogsfastighet

89 ha obebyggd skogsfastighet utanför Kil

Högsta bud

5 900 000 kr

Högstbjudande: 5 800 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast fre 19 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
87,0 ha
Övrigmark
7,0 ha
Skogsmark
75,0 ha
Skogsimpediment
5,0 ha
Virkesförråd
12 224 m3sk
Boyta
20 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KIL FRYKERUDS-FAGERÅS 1:5

Om fastigheten

Nu har vi nöjet att erbjuda 89 ha obebyggd skogsmark i Fagerås strax utanför Kil. Fastigheten är väl arronderad i ett sammanhängande skifte med ca 76 ha produktiv skogsmark och ett sammanlagt virkesförråd om ca 12 224 m3sk. Fastigheten har mycket hög bonitet på 8,4 m3sk per ha och år. Bra skogsbilvägar finns. Egen jaktstuga med 4 sovplatser och kamin. Jakträtt ingår i Köpung-Lindesnars VVO och Grävlingens ÄSO samt Frykens kronhjortskötselområde. Goda möjligheter finns för exploatering för den som vill.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

På fastigheten finns en enklare jaktstuga på ca 20 kvm för övernattning med 4 sovplatser. Stugan saknar el och avlopp. Kamin finns installerad för uppvärmning. Stugan är isolerad.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättar av Henrik Gynnemo 2021-08-13. Fastighetens areal är ca 89 hektar och ca 75,7 hektar utgör produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är 12 224 m³sk vilket ger ett medelvirkesförråd på 161 m³sk per hektar. Fastighetens medelbonitet är 8,4 m³sk/ha/år. Gran utgör 62 % av virkesförrådet, löv 37 % och tall endast 1%. Fastigheten har en något ojämn åldersfördelning men god löpande tillväxt.

Skogsvård

Idag finns ett skogsvårdsbehov som främst hänger samman med att den mesta skogen är i en explosiv fas med hög tillväxt. Röjningar och gallringar är utförda i stor utsträckning de senaste åren och det vore bra om den höga ambitionsnivån får kvarligga några år till. Ståndortsanpassning med rätt trädslag på rätt plats ger förutsättningar för en hög virkesproduktion framöver.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Småviltsjakt på egen fastighet. Fastigheten ingår i Köpung-Lindesnars viltvårdsområde och Grävlingens älgskötselområde inom Vänerbygdens ÄSO samt Frykens kronhjortskötselområde.

Naturvärden

Höga naturvärden i avd 40 samt områdena kring Norsälven som hänger samman med stabila fuktförhållanden.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad fornlämning 2021-01-25. L2021:17.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. För kod till vägbommar kontakta ansvarig mäklare.
Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.ludvig.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Skattetal

Öre, penningar: 101:12

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 19 Nov

Högstbjudande: 5 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter