fbpx

Skogsfastighet

80 ha skog vid Rostbergets fäbod i Mora

Prisidé

3 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 24 Nov kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
79,7 ha
Skogsmark
78,3 ha
Myr/kärr/mosse
0,7 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Virkesförråd
10 884 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MORA MORKARLBY 283:1

Om fastigheten

Lättillgänglig fastighet mellan Rostbergs fäbod och Rostberget där du från bilrutan kan inspektera skogen. Skogsbestånden nås enkelt från den väg med vändplan som slingrar sig till bortre änden av fastigheten. Totalt ca 80 ha, varav 78 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 900 m³sk med stor andel skog som uppnått slutavverkningsbar ålder. Även stor andel äldre gallringsskog som är i övergångsfasen till slutavverkingsbar ålder. Fastigheten består av ett skifte, vilket angränsar till Rostbergs fäbod som ligger ca 16 km från Mora centrum. Fastigheten har två jakträtter inom Morkarlby viltvårdsområde om ca 6 300 ha.

2021-10-25: Uppdaterad med ny kontaktperson ang. jakten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & COs hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i maj 2018 av Per Andersson, Skogsfirma Hela Dalarna skogsvård. Därefter har Ludvig & Co AB räknat upp planen till och med 2021 års tillväxt. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 80 ha, varav 78 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 884 m³sk, varav ca 4 400 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Den äldre gallringsskogen i avdelning 3 befinner sig i övergångsfasen till slutavverkingsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,4 m³sk/ha och år. Efter att skogsbruksplanen upprättats har det avverkats kantträd längs kraftledningsgatan med ett uttag om ca 50 m³sk enligt uppgift från kraftledningsägaren.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Två jakträtter inom morkarlby viltvårdsområde om ca 6 300 ha. Kontaktperson angående jakten: Ordförande Hans Marcus 070-9200713.

Fiske

Fastigheten ligger inom Mora-Våmhus fiskevårdsförening. Mer finns att läsa på www.mvfvof.se/

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten som berör avdelning 8 i skogsbruksplanen, se ortofotokarta. Inga ytterligare nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Vandringsled

Siljansleden korsar fastigheten. Siljansleden är en vandringsled i Siljansbygden i Dalarna. Leden går längs gamla fäbodstigar och passerar genom flera gamla fäbodar. Leden är ca 340 km lång.

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Behövs inte för fysisk person.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 24 Nov kl 14:00

Prisidé: 3 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter