fbpx

Skogsfastighet

79 ha skog med goda jaktmöjligheter!

Utgångspris

7 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 21 jun

Visning

  • Fastigheten kan visas av mäklaren efter tidsbokning men kan också beses på egen hand av spekulanter. Vid eget besök på fastigheten ska sedvanlig hänsyn visas till eventuella pågående aktiviteter, vilt och omgivning.
    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på objektet på vår hemsida; www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
79,3 ha
Skogsmark
57,5 ha
Skogsmark
21,8 ha
Virkesförråd
8 227 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Vimmerby Gallebo 1:2, skifte 2 och 3.

Adress

Käbbo 59080 Södra vi

Om fastigheten

Strax väster om Södra Vi, norr om Vimmerby hittar du denna skogsfastighet med dess möjligheter! Den totala arealen uppgår till ca 79,3 ha varav skifte 2 ”Käbbo” utgör ca 57,5 ha och skifte 3 ”Strömmen” utgör ca 21,8 ha. Fastigheten som i sin helhet består av skogsmark har ett utmärkt vägnät som håller god standard. Här ges goda jaktmöjligheter efter älg, kronvilt, vildsvin, rådjur, hare, och skogsfågel. Idag ingår hela fastigheten i Södra Vi-Gallebo älgjaktlag som tillsammans jagar älg på ca 2350 ha. Småviltjakten sker enskilt men även som gemensamhetsjakter. Jakten är fri för köparen från tillträdesdagen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Den totala arealen för skifte 2 och 3 uppgår till ca 79,3 ha enligt skogsbruksplanen där skifte 2 "Käbbo" utgör ca 57,5 ha och skifte 3 "Strömmen" utgör ca 21,8 ha.

Skogsuppgifter

Fastigheten består av välskött skogsmark som är väl arronderad. Den totala volymen för skifte 2 "Käbbo" och skifte 3 "Strömmen" uppgår enligt skogsbruksplanen till 8227 m3sk och medelboniteten uppgår till 6,9m3sk/ha/år, den totala tillväxten/år vid ingången av skogsbruksplanen uppgår till 470m3sk/ha/år. Skogsbruksplanen finns redovisad som en total enhet men även respektive skifte var för sig. Se dokument under övrigt.

Skogsvård

Fastigheten är välskött och skogsvården är i fas.

Fastighetsgränser

Det är upp till köparen att förvissa sig om fastighetens gränser i fält. Använd gärna vår funktion "Gårdskartan" när du besöker fastigheten i fält för att se din position.

Jakt

Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter efter älg, kronvilt, vildsvin, rådjur, hare, och skogsfågel. Idag ingår hela fastigheten i Södra Vi-Gallebo älgjaktlag som tillsammans jagar älg på ca 2350 ha. Småviltjakten sker enskilt men även som gemensamhetsjakter. Södra-Vi Gallebo älgjaktlag ingår i Södra-Vi älg och kronskötselområde om ca 25000 ha. Jakten är fri för köparen från tillträdesdagen.

Vägar

Skogsbilvägarna är av bra kvalité och vägnätet får sägas vara mycket bra.

Grustag

På skifte 3 "Strömmen" finns ett grustag för husbehov.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygd i Vimmerby kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4600 kr för privatperson och 7100 kr för juridisk person.

Delförsäljning

Köparen ska vara medveten om att att försäljningen avser del av Vimmerby Gallebo 1:2. Skiftena som försäljs avser skifte 2 och 3 i enlighet med objektsbeskrivningen.

Fastighetsbildning

Då fastigheten genom skiftena kommer att bli föremål för avstyckning och eller fastighetsreglering enligt lantmäteriförrättning ska köparen vara medveten om att köpare och säljare får tåla mindre avvikelser i enlighet med för lantmäteriförrättning gängse metoder. Kostnader för fastighetsreglering och eller fastighetsbildning ombesörjs av köparen.

Försäljningsförutsättningar

Försäljningen sker genom skriftligt bud med eventuell efterföljande budgivning. Då försäljningen består av två skiften kan bud läggas på båda skiftena gemensamt, men även på vardera skifte enskilt och skiftena kan alltså komma att säljas till en enskild eller flera köpare. Efter budtidens utgång kan fastigheten komma att säljas direkt eller genom slutförhandling beroende på budens fördelning och nivå. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Skriftligt bud skall vara mäklaren tillhanda senast 2021-06-21.

Visning

Fastigheten kan visas av mäklaren efter tidsbokning men kan också beses på egen hand av spekulanter. Vid eget besök på fastigheten ska sedvanlig hänsyn visas till eventuella pågående aktiviteter, vilt och omgivning.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Besiktning och Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Övrigt

På skifte 3"Strömmen" finns en telestation som säljaren övertagit från Telia, den följer skiftet/köpet. Överlåtelsehandling finns och kommer att biläggas köpehandlingarna.

Områdesbeskrivning

Punkten i kartan anger vändplanen på skifte 2 "Käbbo".

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 21 jun

Utgångspris: 7 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter