fbpx

Skogsfastighet

70 ha byggnadsfri skog – Örkelljunga

Säljs via anbudsförfarande

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 26 jun kl 16:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd tillväxtfastighet i ett skifte belägen strax söder om Örkelljunga. 70 ha med god bonitet, höga trivselvärden och dammar. Marken består av ca 65,8 ha produktiv skogsmark med skog i nästan alla huggningsklasser med övervägande del gallringsskog i klassen G1, men många av de lägre huggningsklasserna R1/R2 & K1/K2 återfinns också. Tillväxten beräknas enligt föreslagna åtgärder vara 389 m³sk per år de kommande 10 åren och det finns ett avverkningsförslag på 1289 m³sk under planperioden.
Den höga andelen ungskog i kombination med en bra medelbonitet om 8,7 m³sk/ha/år gör detta till en perfekt fastighet för dig som vill investera i skogsmark där skogen är i en mycket bra tillväxtfas. I många av avdelningarna hittar vi granbestånd med ståndortsindex på G32-G34 vilket vittnar om hög bonitet även lokalt. Fastigheten har ett virkesförråd på ca 6620 m³sk.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÖRKELLJUNGA ÖSTRA FLINKA 5:7

Totalareal
70,6 ha
Tomtområde
70,6 ha
Virkesförråd
6 620 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Fastighetens areal uppgår till 70,56 ha enligt fastighetsregistret.

Enligt skogsbruksplan är arealen fördelad på 65,8 ha produktiv skogsmark, 2,8 ha myr/kärr/mosse, 1,6 ha inäga, 0,9 ha väg och 0,3 ha annat.

Jakt

Säljaren önskar ha fortsatta jaktmöjligheter på fastigheten efter överlåtelsen, förutsättningar kring detta diskuteras med spekulanter.
Spekulanter uppmanas att i sitt anbud ange sina önskemål kring jakt.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.
Skogliga uppgifter framskrivna till 2023 från äldre skogsbruksplan (2018). Inga kontrollmätningar utförda.

Visning

Spekulanter är välkomna att besikta fastigheten på egen hand med sedvanlig hänsyn tagen tillmarkägare, ev. jakt och växande gröda.

Önskas öppning av bommar för att kunna ta sig runt på fastigheten med bil eller visning, kontakta
ansvarig mäklare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland
annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex.
skogens ålder och virkesvolym

Försäljningssätt

Fastigheten säljs via anbud med en prisindikation på 9 000 000:-
Anbud oss tillhanda senast 2023-06-26 kl 16.00.
Försäljning av fastigheten sker via anbudsförfarande. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller att hålla
efterföljande budgivning mellan budgivare.

Anbud skickas till:
Ludvig o Co Fastighetsförmedling
Maria Dahlqvist
Box 1134
262 22 Ängelholm alt.
maria.dahlqvist@ludvigfast.se
Märk kuvertet "Östra Flinka"

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 057 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 26 jun kl 16:00

Säljs via anbudsförfarande: 9 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter