fbpx

Lantbruk

64 ha obebyggd skogsfastighet i Långserud

Högstbjudande

4 800 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 64 ha i Långserud, Säffle. Fastigheten ligger fint arronderad i ett skifte med egen väg på fastigheten. Virkesförrådet uppgår till ca 9 893 m3sk med 41 % gran, 37 % tall och 22 % löv. Bonitet ligger på 6,7 i snitt. Jakträtt ingår.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SÄFFLE LÅNGSERUDS-BYN 1:79

Adress

Långseruds-Byn Långserud

Totalareal
64,9 ha
Skogsmark
55,1 ha
Berg/hällmark
4,2 ha
Skog med restriktion
5,2 ha
Myr/kärr/mosse
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
9 893 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Jakt

Fastigheten ingår i Backa-Byns älgjaktlag och Säffle västra älgskötselområde. Småviltsjakt på egen mark. Det finns ett jaktarrende som löper ut 30 juni 2024.

Skogsuppgifter

Fastigheten har 55,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 9 893 m3sk och bonitet 6,7. Skogsbruksplan upprättad av Erik Kumm i september 2023. Trädslagsfördelning 37% tall, 41 % gran och 22 % löv.

Skogsvård

Viktigt att man följer de råd som ges i skogsbruksplan för att främja skogens tillväxt på bästa möjliga sätt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten.

Naturvärden

Avd 28-29 är biotopskyddat. Det finns även en mindre nyckelbiotop på fastigheten i avd. 14.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom s.k. glebyggdsområde och förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv om man inte är bosatt i området minst två år innan förvärvstillfället. Kostnad 4 600 kr för privatperson.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, tänk på att visa hänsyn till växande gröda, grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Ta gärna hjälp av vår interaktiva gårdskarta. Gå in på www.ludvig.se/fastigheter/ med din mobila enhet och klicka upp Gårdskartan så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym, ålder etc.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga. Detta är även ett bra sätt att hitta till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 800 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter