fbpx

Skogsfastighet

63 ha obebyggd skogsfastighet i ett skifte!

Högstbjudande

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 12 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
63,0 ha
Skogsmark
63,0 ha
Virkesförråd
4 472 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TORSBY BÄNTEBY 1:71

Adress

Bänteby

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 63 ha belägen i ett skifte mellan Likenäs och Ambjörby i Norra Värmland. Enligt skogsbruksplan har fastigheten 59,7 ha produktiv skogsmark med ett sammanlagt virkesförråd på ca 4 472 m3sk, varav 48 % tall 38 % gran och 14 % löv. Bonitet 5,2. Fastigheten ingår i Brönäs-Hällstads Viltvårdområdeoch Norra Ny Väst ÄSO och KSO.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Henrik Ynger 20211024. Fastighetens areal är ca 63 hektar och ca 59,7 hektar utgör produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är 4 472 m³sk vilket ger ett medelvirkesförråd på 75 m³sk per hektar. Fastighetens medelbonitet är 5,2 m³sk/ha. Tall utgör 48% av virkesförrådet, gran 38 %, löv 14%.

Skogsvård

Viktigt att man följer skogsbruksplanen för att främja skogens tillväxt på bästa sätt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Avdelning 18 berörs delvis av en 0,5 hektar stor nyckelbiotop (ärendebeteckning: N 15768-1997). Avdelningen består idag till övervägande del av 5-årig ungskog och den barrskog med rikligt med död ved som beskriver nyckelbiotopen verkar ej stämma.

Jakt

Fastigheten ingår i Brönäs-Hällstads Viltvårdområdeoch Norra Ny Väst ÄSO och KSO.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom s.k. glebyggdsområde och omarronderingsområde och förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv. Kostnad 4 600 kr för privatperson.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.ludvig.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Skattetal

Öre, penningar 11

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast sön 12 Dec

Högstbjudande: 1 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter