Lantbruk

61 ha utanför Ledsjö, Götene

Högstbjudande

7 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 13 Nov

Visning

  • tis 27 okt

    Välkommen på visning – för tider och anmälan, kontakta ansvarig fastighetsmäklare!

  • tor 29 okt

    Välkommen på visning – för tider och anmälan, kontakta ansvarig fastighetsmäklare!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
60,9 ha
Åkermark
29,8 ha
Betesmark
5,6 ha
Skogsmark
23,2 ha
Övrigmark
2,3 ha
Virkesförråd
5 833 m3sk
Boyta
118 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Götene Erikstorp 4:1

Adress

Stora Erikstorp 1 533 92 Lundsbrunn

Om fastigheten

Gård om 30 ha åker, 23 ha virkesrik skogsmark och 5,6 ha bete i en bra ägofigur med större delen av skogs- och betesmarken samlad runt gårdscentrum. Byggnadsbeståndet utgörs av äldre bostadshus och flertalet ekonomibyggnader, däribland maskinhall med isolerad verkstadsdel. Fastigheten ligger ca 11 km söder om Götene och ca 15 km norr om Skara.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus från 1910 med timmer- och trästomme på torpargrund samt källare. Fönster är av typen kopplade 2-glas och på taket ligger lertegel. ​Uppvärmning sker med vedpanna, Combimax 30 UB (30 kW) från Värmebaronen samt två anslutna ackumulatortankar från 2002 om 750 l vardera. En av dem är en mastertank med 120 l inbyggd varmvattenberedare och 6 kW elpatron. Utanför pannrummet finns en ej rengjord oljetank.

Enskilt vatten från borrad brunn med filter mot järn och hårtvatten. Enskilt avlopp med äldre tre-kammarbrunn och infiltration. Fiber finns installerat via öppet fiber från Telia.

Boarean uppgår till ca 118 m² och biarean till ca 18 m² enligt taxeringsinformationen.

Planlösning
Ingång via huvudentré med trappa upp till övre plan, till höger ligger ett allrum med kakelugn (eldningsförbud) följt av vardagsrummet. Bredvid allrummet ligger pannrummet. Rakt fram från huvudentrén finns matsalen med parkettgolv. Till vänster ligger köket med kyl och frys från Husqvarna, ca 5-7 år gamla. Bredvid köket finns en toalett samt tvättstuga och groventré.

Övre plan inrymmer hall, två sovrum samt ett större oinrett rum.​

Driftskostnad
​Total driftskostnad uppgår till 35 216 SEK och fördelar sig enligt nedan:

Uppvärmning: Ca 9 000 SEK/år (15 m³ ved).
Hushållsel: Ca 16 600 SEK/år energibehovet för 2019 uppgick till 8 331 Kwh).
Försäkring: 6 354 SEK/år, avser bostad.
Sotning: 1 200 SEK/år.
Renhållning: ca 2 000 SEK/år.
Tillkommer: Fastighetsskatt om 6 150 SEK/år.

Observera att angivna driftskostnader är nuvarande ägares kostnader och då har huset stått obebott under ca två och ett halvt år men har under tiden varit uppvärmt till ca 10 grader.

Energideklaration är ej utförd.

Ladugård

Byggnad uppförd 1975 med stomme av trä med plåttak och plåtbekläddaväggar. Byggnaden inrymmer äldre Rydaholmssystem anpassat för mjölkproduktion med 34 kortbås, 4 sjukbås, 4 ungdjursbås med lösdrift och spaltgolv, 10 uppbundna plaster samt 10 kalvspiltor. Takstolarna är i dåligt skick.

Lada

Ladan är byggd 1965 med träväggar och plåttak. Byggnaden är försedd med hisspel.

Magasin

Byggnaden från 1970 i trä och plåttak inrymmer plantork och vagnskjul.

Maskinhall/verkstad

Maskinhallen om ca 12 * 20 m är byggd 1980 i trä med plåttak och gjutet golv. Byggnaden inrymmer isolerad verkstad om ca 12 * 8 m, i verkstaden finns uttag för trefas. Utanför hallen finns en ej rengjorda dieseltank.

Äldre ladugård

Timmerbyggnad i sämre skick med lertegelpannor på taket och med gjutetgolv.

Hönshus/magasin

Äldre träbyggnad i sämre skick.

Garage

Före detta bostadshus som är byggt någon gång under 1800-talet. Idag används byggnaden som garage och förråd.

Brygghus

Timmerbyggnad med gjutet golv och lertegelpannor på taket.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 23,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 5 833 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 251 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till höga 8,8 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 138 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 37% tall, 57% gran och 6% löv. Skogen är virkesrik och under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 3 718 m³sk varav 3 406 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och kan delfinansiera köpet. Skogsmarken är fördelad på flera skiften, se vidare bifogad skogsbruksplan upprättad i september 2020 av Rolf Jutman, Söne Skogsbyrå AB.

Skogsvård

Skogen är välskött och kommande skogsvårdsåtgärder första året uppgår till 6,1 ha röjning samt plantering av ett mindre område, 0,4 ha.

Åkermark

Ca 29,8 ha stödberättigad åkermark med övervägande lättare jordar. Åkermarken är täckdikad med äldre men fungerande dränering. På åkermarken har det bedrivits konventionell produktion. Marken överlämnas höstplöjd.

Dikningsföretag

Fastigheten har del i fyra dikningsföretag:
- Erikstorps DF av år 1958, skifte 1.
​​- Kollbogårdens DF av år 1932, skifte 2. Fastighetens andel mostvarar 7,832% och den senaste rensningen gjordes under 2018.
- Ölanda TF 1936, skifte 3.
- Munstorpf mfl. DF 1896, skifte 3.

Betesmark

Den stödberättigade betesmarken uppgår till ca 5,6 ha och återfinns nära gårdscentrum.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen vilka kommer att överföras till köparen i god tid inför 2021-års SAM-ansökan.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt, vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen. Älgjakten ingår i Klyftamons älgskötselområde.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 55,8531 ha.
Arealuppgifter enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 56 ha fördelat på 23 ha skogsmark, 27 ha åkermark, 3 ha betesmark och 3 ha övrig mark.
​​Areal enligt fastighetskartan uppgår till 60,94 ha.

Städning

Bostadshuset överlämnas grovstädat och ekonomibyggnader utrymda.​

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast fredag den 13 november 2020. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara Ludvig&Co, Jonathan Ahlm, Kämpagatan 1, 532 36 Skara eller jonathan.ahlm@ludvig.se, tillhanda senast 13 november 2020. Använd gärna bifogad budblankett.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 125 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter