fbpx

Lantbruk

52,3 ha jordbruk- och skogsmark nordost om Nässjö

Försäljningssätt

Anbud senast mån 25 okt kl 12:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
52,6 ha
Skogsmark
44,3 ha
Åkermark
4,6 ha
Betesmark
2,7 ha
Övrigmark
0,4 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Vatten
0,3 ha
Boyta
84 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NÄSSJÖ FÖRÅS 2:2, 2:9

Adress

Förås Mellangård 2 57895 Flisby

Om fastigheten

Lantbruksfastighet om 53 ha, varav 44,3 ha är skogsmark och 7,3 ha är jordbruksmark. Virkesförråd om 7 485 m³sk, vilket ger 169 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 53 % gran, 23 % tall och 21 % löv. Bonitet om 7,8 m³sk per ha och år. Äldre byggnadsbestånd. Möjlighet till jakt och fiske.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Ladugården har en takhöjd om ca 2,4 meter. El finns indragit. Stående träpanel och eternittak.
På fastigheten finns även två garage/hönshus och dessutom en
undantagsstugan består av en hall, kök och två rum. El finns indragit. Träbyggnad och tegeltak.

Bostadshuset är byggt i 1910, enligt fastighetsutdraget uppgår boarean till 84 kvm och biarea till 23 kvm. Nedervåningen består av en hall, kök med skafferi, två rum och en toalett med dusch.
Ovanvåningen består av en hall och tre rum samt förråd och snedgarderober.
Huset har stående träpanel och tegeltak, tvåglasfönster. Det finns el och kuloledningar.
Huset har varit eluppvärmt och elabonnemang finns.
Det finns ingen fiber indragit, men det finns vid vägen.
Fastigheten har eget vatten och avlopp. Det finns en grävd vattenbrunn.
Det finns en trekammarbrunn men ingen infiltrering. I huset finns en hydrofor och varmvattenberedare Nibe.

Byggnadssätt

På fastigheten finns ett bostadshus, en ladugård, en undantagsstuga och två garage/hönshus, samt ekonomibyggnad vid stenbrottet. Alla byggnader har stora renoveringsbehov.

Skogsuppgifter

Fastigheten uppgår till 52,3 hektar, varav , 44,3 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 7 485 m³sk, vilket ger ett medeltal
169 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 53% gran, 26 % tall och 21 % löv.
Medelboniteten för fastigheten är beräknad till 7,8 m³sk per hektar och år.

Skogsbruksplanen är upprättad i februari 2021 av Klas Westerström.

Inägomark

Enligt fastighetsutdraget uppgår inägomarken till 11 hektar, varav 6 hektar åker och 5 hektar bete och enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 7,3 hektar.
Vid mätning i SeSverige (Metria) uppgår inägomarken till 5,63 ha varav 4,63 ha åker och 1 hektar betesmark.

Inägomarken är tillgänglig för en ny ägare.

Jakt

Jakt på älg, rådjur, gris mm småvilt. Jakten utarrenderad tom 30/6 2022.

Stenbrott

Här bröts röd granit som fick stor användning för byggnadsändamål. Till och Nässjö stadshus har man använt stora mängder solbergagranit och även Norra Solberga nya kyrka byggdes också av granit från Solberga. I stenbrottet finns möjlighet till kräftfiske.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Vägbeskrivning

Från Nässjö kör till Solberga ca 10 km. I Solberga håll vänster, kör över järnvägen och tag snart därefter vär F963 mot Flisby. Åk ca 3 km och tag av höger i Förås.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 25 okt kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter