Lantbruk

48 ha vid Bottensjön

Utgångspris

4 700 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast fre 26 feb

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,5 ha
Skogsmark
34,2 ha
Inägomark
12,8 ha
Övrigmark
1,5 ha
Virkesförråd
7 411 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Karlsborg Ekenäs 1:2 och 1:3

Adress

Ekenäs 6 546 92 Mölltorp

Om fastigheten

8 km sydväst om Karlsborg, norr om Mölltorp ligger Ekenäs 6 med vacker utsikt över Bottensjön. Fastigheterna består av 34 ha välarronderad skogsmark med hög löpande tillväxt. Betesmarken om 11,5 ha är belägen längs den ca 1,4 km långa strandlinjen mot Bottensjön med tillhörande fiske. Fastigheten är bebyggd med en liten stuga och en ladugård endast 150 m till vatten.

Fastigheterna säljs med en prisidé om 4 700 000 SEK med sista buddag fredag 26:e februari.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Stuga

Fastigheten är bebyggd med en mindre isolerad stuga. Byggnaden är uppförd i trä, fönster är av typen kopplade 2-glas och på taket ligger plåt. Stugan inrymmer ett rum med en platsbyggd våningssäng och en öppen spis som bör kontrolleras före användning. Elkostnaden uppgår till ca 4 000 SEK/år.

Ladugård

Äldre träbyggnad med gjutet golv och plåttak.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 34,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 7 411 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 217 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 9,0 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 279 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts
till 21% tall, 52% gran, 16% björk, 6% klibbal, 5% asp samt en mindre del övrigt löv.

Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 1 042 m³sk varav 543 m³sk utgörs av föryngringsavverkning, 401 m³sk av gallringsuttag samt 98 m³sk av naturvårdande skötsel. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i oktober 2020 av Mats Mellblom.

Betesmark

12,8 ha inägomark varav 11,57 ha stödberättigad betesmark. Stödrätter ingår ej i överlåtelsen.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt, vägar mm.

Jakt

Jakten är upplåten till 2021-06-30 och därefter tillgänglig för köparen.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.

Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 47,4141 ha fördelat med 23,9934 ha på Karlsborg Ekenäs 1:2 och 23,4207 ha på Karlsborg Ekenäs 1:3.

Areal enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 47 ha fördelat på 36 ha skogsmark, 10 ha betesmark och 1 ha övrig mark.

Areal enligt fastighetskartan uppgår till 48,64 ha med 24,87 ha på Karlsborg Ekenäs 1:2 och 23,77 ha på Karlsborg Ekenäs 1:3.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Städning

Byggnaderna lämnas i det skick som det är i på visningsdagen. Den lösa egendomen som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Försäljningsförutsättningar

Försäljningen omfattar fastigheterna Karlsborg Ekenäs 1:2 och 1:3. Fastigheterna kan säljas var för sig. Möjlighet finns att lägga bud på respektive fastighet. Förutsättningar för en sådan försäljning är att det finns bud på båda fastigheterna och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt. Första alternativ är dock en försäljning av båda fastigheterna till en köpare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 26 februari 2021. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara Ludvig&Co, Jonathan Ahlm, Kämpagatan 1, 532 36 Skara eller jonathan.ahlm@ludvig.se, tillhanda senast 26 februari 2021. Använd gärna bifogad budblankett.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 26 feb

Utgångspris: 4 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter