fbpx

Lantbruk

48 ha med bra boende

Utgångspris

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 19 jun kl 02:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Lantgård om 48 ha på Sydsvenska höglandet med trivsamt läge i byn Drageryd. På gården finns två bra bostadshus, ladugård. 35,2 ha skogsmark, 9,5 ha jordbruksmark. I fastighetens västra gräns rinner Lillån, med inflöde till Bringasjön vilken fastigheten har strand mot. Markerna har god tillgänglig via bra vägar. Drageryd är en radby som utgörs av sju gårdar. Byn ligger högt omgärdad av jordbruksmark och har utsikt över landskapet i söder och väster.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NÄSSJÖ DRAGERYD 2:2

Totalareal
47,6 ha
Övrigmark
0,9 ha
Skogsmark
35,2 ha
Skogsimpediment
2,0 ha
Inägomark
9,5 ha
Virkesförråd
5 652 m3sk
Boyta
209 kvm
Antal rum
8 st

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Flygeln

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad uppförd i timmer/trä med yttertak av plåt. Byggnaden inrymmer fd fähus, vagnsbod, garage, verkstad, ränne. Byggnadsyta ca 400 kvm. Vidare finns en vidbyggd maskinhall uppförd i regelstomme av trä under plåttak. Byggnadsyta ca 115 kvm.

Jordkällare

Stensatt jordkällare överbyggd av tak med takpannor.

Allmänt

Drageryd är en radby som utgörs av sju gårdar. Byn ligger högt omgärdad av jordbruksmark och har utsikt över landskapet i söder och väster.

Inägomark

Inägomarken uppgår till 9,5 ha enligt skogsbruksplanen. Enligt taxering uppgår åkermarken till 5 ha och betesmarken till 6 ha. Jordbruksmarken är muntligen upplåten för år 2023.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan, upprättad av Södra i april 2018, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 35,2 ha. Det totala virkesförrådet uppgick då till 7521 m³sk, vilket motsvarande 214 m³sk/ha. Nu har avd 4, 6, 16 och 17 avverkats totalt 3 234 m³sk. Tillväxten bedöms till 1365 m³sk vilket ger ett beräknat virkesförråd om 5 652 m³sk. Gran är det dominerande trädslaget.
Medelboniteten är beräknad till 8,4 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten är f.n. ca 273 m³sk/år.
Åldersfördelningen är tämligen jämn. Av det totala virkesförrådet, bedöms ca 1700 m³sk återfinnas i huggningsklasserna S1 och S2. Andelen skog yngre än 20 år uppgår uppskattningsvis till 31 % eller ca 10 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränsen är lite svagt markerad.

Forn- och kulturlämningar

En bebyggelselämning finns på fastigheten enligt Fornsök, Riksantikvarieämbetet.
L1974:4503 Lägenhetsbebyggelse, Möjlig fornlämning
RAÄ-nummer: Bringetofta 146:1

Jakt

Trevliga jaktmarker vilka ingår i Drageryds älgjaktslag om ca 500 hektar. Markerna ingår i Bringetofta älgskötselområde.
På fastigheten finns bl.a. älg, småvilt och vildsvin. Jakträtten är ej upplåten och övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fiskerätt i Bringasjön och i Lillån

Beskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co Fastighetsförmedling ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet AB.

Energibesiktning

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 19 jun kl 02:00

Utgångspris: 8 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter