fbpx

Lantbruk

38 ha Lekeryd

Säljs via skriftligt budförfarande

7 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 15 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
38,3 ha
Skogsmark
27,9 ha
Inägomark
8,9 ha
Övrigmark
1,5 ha
Virkesförråd
7 386 m3sk
Boyta
74 kvm
Antal rum
4 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

JÖNKÖPING LEKERYD 3:11, 2:14

Adress

Lekeryd Fällan Lekeryd

Om fastigheten

Klockaregården och Västergården ligger naturskönt strax utanför Lekeryds samhälle, Västergården är bebyggt med ett bostadshus och flera ekonomibyggnader vilka omfamnas av jordbruksmark. Klockaregården är bebyggd med två enklare fritidshus. Fastigheterna utgör en väl arronderad enhet om totalt 38,3 ha varav 27,9 ha skog med ett virkesförråd om 7 600 m³sk. 8,9 ha inäga. Bostadsbyggnaden har endast 300 meter till välordnad badplats i Uddebosjön.

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Allmänt om gården

Lekeryd 3:11, 2:14, beläget i Lekeryds socken cirka 8 km öster om Huskvarna. Gårdscentrum ligger på 2:14 med fritt läge omgärdat av åker och ängsmark. Bostadshus i äldre stil med intilliggande snickarbod/garage, ladugård, uthus. Två enklare fritidshus ligger på 3:11.

Bostadsbyggnad

Ladugård

Äldre ladugård uppförd i lättbetong och trä under plåttak med sedvanliga utrymmen.

Traktorgarage

Enklare byggnad uppförd i regelstomme av trä. Taktegel på tak och träpanel på yttervägg.

Uthus/garage

Äldre byggnad uppförd i timmer och trä. Träpanel på vägg och tegel på tak. Byggnaden inrymmer brygghus, snickarbod, bilgarage samt loft.

Fritidshus

Enklare byggnad uppförd, troligtvis på 40- talet, i trä på plintar. Papp på yttertak. Grävd brunn finns vid tomten.

Friggebod

Byggnad uppförd i trä på plintar under plåttak. Troligtvis byggd 90-tal.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen, upprättad vårvintern 2021, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 27,9 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 7 400 m³sk, motsvarande 265 m³sk/ha. Tall är det dominerande trädslaget med 50 % av virkesförrådet.
Medelboniteten är beräknad till 7,5 m³sk/ha/år och den löpande 215 m³sk/år. Av det totala virkesförrådet uppgår andelen slutavverkningsbar skog i huggningsklasserna S1 och S2 till ca 3 600 m³sk.
En tillväxtsäsong har gått sedan planupprättandet vilket innebär att det totala virkesförrådet uppgår nu till ca 7 600 m³sk/ha.

Fastighetsgränser

Gränserna är uppmärkta.

Arrende/nyttjanderätter

All jordbruksmark är utarrenderad, enligt skriftligt ettårsavtal. upplåtelsen fr o m. 2021-03-14. Jakten ingår i arrendet på jordbruksmarken. På den utarrenderade jordbruksmarken har arrendatorn tilldelats stödrätter. Överenskommelse om fördelning av stödrätterna vid arrendets upphörande saknas. Stödrätterna följer därför arrendatorn vid arrendets upphörande.

Arrende/nyttjanderätter

Bostadsarrende finns avseende fritidshus på Lekeryd 2:14

Jakt

Jordbruksarrendatorn har jakträtt på jordbruksmarken enligt arrendeavtal. På övrig mark är jakträtt ej upplåten.

Elljusspår

På fastigheten Lekeryd 3:11 går ett elljusspår. Avtalet gäller t.o.m. 2025 och förlängs med 5 år i sänder om ej uppsägning skett.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet AB.

Områdesbeskrivning

Lekeryd ligger öster om Huskvarna. I Lekeryds samhälle ett antal mindre butiker, en kiosk, en bensinmack, en frisersalong, en pizzeria, en bilverkstad och Ica Nära "Ohlssons". Det finns tre kyrkor, däribland Lekeryds kyrka. Skolan heter Lekerydsskolan.
Här finns även idrottsplats och elljusspår.
I området finns flertalet sjöar, bland annat Stora Nätaren, Ylen och Stensjön.

Vägbeskrivning

Ifrån Huskvarna: Kör mot Aneby. I Lekeryd tag mot Forserum. Kör 1 km och ni är framme.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 30 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 15 Nov

Säljs via skriftligt budförfarande: 7 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter