Lantbruk

36 ha skogsmark på Kållandsö

Högstbjudande

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 4 Dec kl 00:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
35,9 ha
Skogsmark
34,9 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Virkesförråd
5 302 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Lidköping Värnamo 3:4

Adress

Kållandsö Kållandsö

Om fastigheten

På Kållandsö, ca 23 km norr om Lidköping, finns nu en obebyggd skogsfastighet om 34,9 ha produktiv skogsmark till salu. Fastigheten består av två skiften med ett bedömt virkesförråd om 5 302 m³sk (152 m³sk/ha) i varierande ålder och huggningsklasser. Utgångspriset är 3 200 000 SEK med sista anbudsdag 2020-12-04

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 34,9 ha med ett bedömt virkesförråd om 5 302 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 152 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 6,3 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 189 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 48% tall, 42% gran och 10% löv. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 1 477 m³sk varav 1 038 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och
316 m³sk av gallringsuttag samt 123 m³sk av uttag för naturvårdande skötsel.

Skogsvård

Under våren 2021 bör 0,4 ha planteras och ca 8,2 ha hjälpplanteras (avd. 11 och 16). Skogsvård i form av röjning ligger i fas och rekommenderas först i period 2. Skogsmarken är fördelad på flera skiften, se vidare bifogad skogsbruksplan upprättad i oktober 2020 av Sten Nilsson, Söne Skogsbyrå AB.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.

Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 35,6625 ha.

Areal enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 37 ha fördelat på 36 ha skogsmark och 1 ha övrig mark.

Areal enligt fastighetskartan uppgår till 35,82 ha.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom öppen budgivning till ett utgångspris av 3 200 000 SEK. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 4 december 2020. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig&Co, Jonathan Ahlm, Sockerbruksgatan 20, 531 40 Lidköping eller jonathan.ahlm@ludvig.se, tillhanda senast 4 december 2020. Använd gärna bifogad budblankett.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Lidköpings kommun de senaste 12 månaderna. För fysiska personer är ansökningsavgiften 4 600 kr. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Utgångspris

3 200 000 SEK

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 312 500 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 4 Dec kl 00:00

Högstbjudande: 3 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter