fbpx

Lantbruk

341 ha i Dalby-Backa Torsby kommun

Högstbjudande

8 900 000 kr

Anmäl intresse

  • Kolförråd 97 ton/ha

Om fastigheten

341 ha skogsfastighet i Dalby, Torsby kommun. Fastigheten har 270 ha produktiv skogsmark med ett sammanlagt virkesförråd om ca 27 600 m3sk med 53 % tallskog. Fastigheterna är fördelad på 10 skiften med bra vägnät. Ett mindre fritidshus samt en jaktstuga finns på fastigheten. Jakträtt ingår.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

TORSBY DALBY-BACKA 1:60, 1:61 & 1:149

Adress

Dalby-Backa Dalby

Totalareal
340,1 ha
Skogsmark
269,8 ha
Myr/kärr/mosse
46,3 ha
Skog med restriktion
24,0 ha
Virkesförråd
27 600 m3sk
Antal rum
1 st
Total tillväxt/år
884 m3sk
Kolförråd/ha
97 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Fritidshus

Fritidshus beläget vid Femtåvägen belastat med arrendeavtal 50 år. För mer information kontakta mäklaren.

Jaktstuga Bredsjön

Det finns en mindre enkel jaktstuga belägen vid Bredsjön om ca 20 kvm. Stugan saknar el, avlopp och vatten. Det saknas både väg och stig fram till stugan.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och ingår i Finnskoga-Dalby kronhjortsskötselområde samt Femtåns Viltvårdsområde. Jakten är utarrenderad tom 30 juni 2024.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Henrik Ynger i september 2023. Fastighetens areal är 341 hektar och ca 270 hektar utgör produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är 27 600 m3sk m³sk vilket ger ett medelvirkesförråd på 102 m³sk per hektar. Fastighetens medelbonitet är 4,7 m³sk/ha. Tall utgör 54 % av virkesförrådet, gran 32 %, och löv 15 %.

Skogsvård

Viktigt att man följer de råd som ges i skogsbruksplan för att främja skogens tillväxt på bästa möjliga sätt. Det finns en hel del röjningsarbete att ta tag i.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, tänk på att visa hänsyn till växande gröda, grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Ta gärna hjälp av vår interaktiva gårdskarta. Gå in på www.ludvig.se/fastigheter/ med din mobila enhet och klicka upp Gårdskartan så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym, ålder etc.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga. Detta är även ett bra sätt att hitta till fastigheten.

Naturvärden

Det finns 1 nyckelbiotop i avd 80. 22 ha ligger inom Kölarna Natura 2000-område och är inlöst mark, se avd 76 enligt skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom s.k. glebyggdsområde samt omarronderingsområde och förvärvstillstånd krävs alltid från länsstyrelsen vid förvärv. Kostnad 4 600 kr för privatperson.

Forn- och kulturlämningar

Det finns 3 registrerade fornlämningar på fastigheten. Dessa är sk fångstgropar och kolningsgropar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 180 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter