Lantbruk

225 ha skog, åker & jakt i hjärtat av Uppland

Högstbjudande

15 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 17 Nov kl 00:00

Visning

  • Markerna undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
228,9 ha
Övrigmark
2,3 ha
Skogsmark
190,2 ha
Skogsimpediment
19,2 ha
Inägomark
17,2 ha
Virkesförråd
24 228 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖSTHAMMAR BRYTTBYN 5:8

Adress

Bryttbyn

Om fastigheten

Viltrik skogsegendom med god bonitet och i ett sammanhängande skifte strax norr om Örbyhus 5 mil norr om Uppsala. Egendomen omfattar 225 ha fördelat på 190 ha skog, 18 ha skogsimpediment och 17 ha åkermark. Skogen har ett virkesförråd på 24 226 m3sk vilket ger ett snitt på 127 m3sk/ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Inägomark

Egendomens åkermark är upplåten genom ett 5-årigt arrende med utgång 2023-03-13. Årlig intäkt är ca 15 000 kr inklusive moms.

Jakt

Varierad och uppskattad jakt på omväxlande markbiotoper. All jakt är muntligen upplåten till det lokala jaktlaget t.o.m. 2021-06-30. Älgjakt samordnas med grannfastighet, totalt 520 ha med en tilldelning på 1 vuxen/år och fri kalv, övrigt jaktbart vilt är främst vildsvin och rådjur. Dovhjort är i etableringsfasen. Jakträttsintäkt är 100 kr/ha och år.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Andreas Wistrand Stora Enso inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 190 ha med ett virkesförråd om totalt 24 228 m³sk varav ca 15 840 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Ser man till skogens åldersfördelning har den en liten övervikt på yngre skog. Det beror dock mycket på igenplantering av åkermark under senare år. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 17 Nov kl 00:00

Högstbjudande: 15 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter