Skogsfastighet

21 ha skog och bete – Bassholma

Utgångspris

2 500 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,1 ha
Tomtområde
21,1 ha
Boyta
73 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÄNGELHOLM BASSHOLMA 7:10 o 7:20

Om fastigheten

I Bassholma öster om Ängelholm försäljes två fastigheter om totalt ca 21 ha. 18,5 ha skogsmark i ett skifte , 2,1 ha öppen mark samt en småhustomt med enklare bebyggelse.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Boningshus

Bassholma 7:20 är en småhusenhet med tomtmark om
1150 kvm. Fastigheten är bebyggd med ett enplanshus
uppfört 1972. Byggnaden består av sammansatta
baracker under tak av plåt och är i behov av underhåll.
Boyta om 73 m² enligt taxeringsinformation.
Uppvärmning med direktverkande el.
Enskilt vatten från grävd brunn. Enskilt avlopp som
troligen inte är godkänt.

Ekonomibyggnad

Länga i mycket dåligt skick.

Betesmark

2,1 ha betesmark enligt skogsbruksplan.

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Skogsuppgifter

18,5 ha skogsmark enligt skogsbruksplan upprättad i juli 2019.
Virkesförrådet uppgår till 2 184 m3sk och utgörs till 47,7 % av gran.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter