Lantbruk

20 ha produktiv skogsmark i Mjövattnet

Högstbjudande

500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 3 Nov, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,3 ha
Skogsmark
20,4 ha
Myr/kärr/mosse
0,9 ha
Virkesförråd
1 192 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ MJÖVATTNET 10:30

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att köpa Mjövattnet 10:30, en skogsfastighet om ca 20 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 200 m³sk. Jakt i Mjövattnets jaktklubb.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen för fastigheten är upprättad av Ludvig & co 2015, skogsbruksplanen är där efter uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxtberäknad till och med 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår den totala arealen till 21,3 ha varav 20,4 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 200 m³sk och en bonitet om 4,2 m³sk/ha/år.

Skogsvård

Under planperioden är 1 ha plantering och 8,3 ha röjning föreslagen att utföras. Avtal med Holmen finns om plantering.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

​Biotopskydd och nyckelbiotoper
Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden, forn- eller kulturlämningar
finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Jakt i Mjövattnets jaktklubb om ca 2 500 ha.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter